Η συνεδρίαση στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου για το Κέντρο Υγείας

 

 

Ο Δήμος Πάρου ανακοίνωσε την μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου που θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να ξανασυζητηθούν τα χρονίζοντα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας των νησιών μας:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση  – απόφαση επί προβλημάτων Κ. Υγείας Πάρου».