Αποτελέσματα εκλογών ΕΑΣ | Οι ψήφοι και το ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Δελτίο τύπου της ΕΑΣ

Την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία της Πάρου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, με θέματα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Μελών Εποπτικού Συμβουλίου και εκλογή Αντιπροσώπων στην ΠΑΣΕΓΕΣ και την ΚΕΟΣΟΕ. Mετά την ανάγνωση του καταλόγου των μελών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα 179 εγγεγραμμένα μέλη, βρέθηκαν παρόντα 122. Βρισκόμενο επομένως σε απαρτία το Σώμα των εκλεκτόρων, εξέλεξε  Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Σάμιο Ανδρέα του Κων/νου και Γραμματέα την κ. Ρούσσου Μαρία  του Ιωάννου.

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε…

…ότι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τους Νόμους 2810/00 και 4015/11 και το Καταστατικό έπρεπε να προβεί στην εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε η Δικαστική Αντιπρόσωπος  κ. Παπαμανώλη Σμαρούλα, διορισμένη από το Πρωτοδικείο Σύρου βάσει του με αρ. πρωτ. 136/2012 εγγράφου, και η οποία θα ήταν αρμόδια για την  ομαλή εκλογική διαδικασία, και  από την Γεν. Συνέλευση  τα τρία μέλη που εκλέχτηκαν για την Εφορευτική Επιτροπή ήταν:

1) Κρητικός Νικόλαος του Δημητρίου
2)Σαμαλτάνη Λουκία του Στυλιανού και
3) Σκαραμαγκά Γεωργία του Λεονάρδου.

 Οι εκλογές που ακολούθησαν ήταν με μυστική ψηφοφορία και η κάλπη έβγαλε επί συνόλου 122 ψηφοδελτίων:

 Έγκυρα 114 ,  Άκυρα 8, Λευκά 0.
Αναλυτικά,  έλαβαν:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βιτζηλαίος Οδυσσέας του Νικολάου                        ψήφοι _____40____
Κορτιάνος Σταύρος του Ιωάννου                              ψήφοι _____44____
Ρούσσος Γεώργιος του Βατίστα                                ψήφοι _____29____
Σαμαλτάνης Κων/νος του Εμμανουήλ                    ψήφοι _____46____
Τριβυζάς Βασίλειος του Γεωργίου                            ψήφοι _____37____
Τριπολιτσιώτης Φανούριος του Ελευθερίου           ψήφοι _____24____
Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου                     ψήφοι _____85____

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καπαρός Αντώνιος του Γεωργίου                           ψήφοι _____33____
Ραγκούσης Γεώργιος του Ζαχαρία                         ψήφοι _____26____
Φραντζής Ανδρέας  του στεφάνου                         ψήφοι _____23____
Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη                          ψήφοι _____24____

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ

Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου                  ψήφοι ______93____
Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη                         ψήφοι ______11____

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ
Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου                 ψήφοι _______87___
Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη                       ψήφοι _______15___

 Κατά συνέπεια εκλέχθηκαν:

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου
Σαμαλτάνης Κων/νος  του Εμμανουήλ
Κορτιάνος Σταύρος του Ιωάννου
Βιτζηλαιος Οδυσσέας του Νικολάου
Τριβυζάς Βασίλειος του Γεωργίου


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Καπαρός Αντώνιος του Γεωργίου
Ραγκούσης Γεώργιος του Ζαχαρία
Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ

 Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ

Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου

 

Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας Διοικητικοί Σύμβουλοι, Εποπτικοί Σύμβουλοι και Αντιπρόσωποι, είναι οι αναπληρωματικοί τους. Στην συνέχεια για το Διοικητικό Συμβούλιο από τα εκλεγμένα μέλη του με μυστική ψηφοφορία εξελέγει:

Πρόεδρος  ο Τσιγώνιας Νικόλαος του Αλεξάνδρου
Αντιπρόεδρος ο Κορτιάνος Σταύρος του Ιωάννου
Γραμματέας ο Σαμαλτάνης Κων/νος  του Εμμανουήλ
Ταμίας  ο Βιτζηλαίος Οδυσσέας του Νικολάου   και
Μέλος ο  Τριβυζάς  Βασίλειος του Γεωργίου
Αντιστοίχως για το Εποπτικό Συμβούλιο  εξελέγει:

Πρόεδρος ο Καπαρός Αντώνιος του Γεωργίου
Γραμματέας
ο Χανιώτης Νικόλαος του Περούλη και
Μέλος ο Ραγκούσης Γεώργιος του Ζαχαρία

Οι παραπάνω δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους και η θητεία τους καθορίζεται ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ.