Προσφυγή για το σχέδιο (ΓΠΣ) στην Πάρο

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 22|09|12

Αντισυνταγµατική και παράνοµη είναι η έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) τού δήµου Πάρου, που έγινε µε την – από 24.4.2012 – απόφαση τού Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. Αυτό υποστηρίζουν εννέα κάτοικοι και οικοπεδούχοι της Πάρου, µε προσφυγή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Όπως υποστηρίζουν, µε την έγκριση του Γ.Π.Σ. υλοποιείται ουσιαστικά…

…η γιγάντωση της οικιστικής εξάπλωσης στην Πάρο, µε επεκτάσεις των οικισµών της Παροικιάς, της Νάουσας κ.λπ. και την ένταξη νέων οικισµών (Ελητά κ.λπ.) στο Γ.Π.Σ.

 

Οι κάτοικοι της Πάρου…

…υποστηρίζουν ότι πριν την έγκριση του Γ.Π.Σ. δεν προηγήθηκε η εκπόνηση µελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (Σ.Π.Ε.) όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία. Ακόµη, υπογραµµίζουν ότι σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές (άρθρο 24) ο πολεοδοµικός σχεδιασµός πρέπει να είναι µακρόπνοος, ενδελεχής και εµπεριστατωµένος και να στηρίζεται σε επίκαιρα στοιχεία και µελέτες, κάτι που στην προκειµένη περίπτωση δεν συµβαίνει.

Παράλληλα, όπως γράφει το ΑΜΠΕ, τονίζουν ότι µερικές από τις επεκτάσεις του οικισµού της Παροικιάς έχουν γίνει σε βάρος περιοχών υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί πολεοδοµικοί λόγοι που να το δικαιολογούν όπως επιτάσσει το Σύνταγµα (άρθρο 24). Έτσι, η απόφαση έγκρισης του Γ.Π.Σ. αντιστρατεύεται τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού Νοτίου Αιγαίου, αλλά συνάµα καταστρατηγεί το άρθρο 24 του Συντάγµατος που προστατεύει τα ευπαθή οικοσυστήµατα -όπως είναι τα νησιά- από την υπέρµετρη οικιστική εξάπλωση.

Οι Παριανοί υποστηρίζουν ακόµα ότι η οριοθέτηση του καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) στην περιοχή του Αγίου Χαράλαµπου-Λαγκαδά δεν πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ή προσωρινή διαµονή αγρίων ζώων. Τέλος, διαβλέπουν οι κάτοικοι και πληµµέλειες στην προσβαλλόµενη απόφαση τού περιφερειάρχη, όπως είναι ότι δεν υπάρχει ταύτιση των οικιστικών ορίων µεταξύ παλαιότερης απόφασης (1985) του υπουργού Γεωργίας και του τοπογραφικού διαγράµµατος που περιλαµβάνεται στην προσβαλλόµενη απόφαση τού περιφερειάρχη, ενώ ο καθορισµός των ορίων τού Καταφυγίου Άγριας Ζωής, βασίζεται σε ανεπίκαιρα στοιχεία.