Στην κορυφή της ατζέντας και πάλι η υγεία

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 15|9|12

Το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας µας το περασµένο Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου για τα θέµατα υγείας και το Κ.Υ. Πάρου φαίνεται ότι «ξύπνησε» τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου. Έτσι, την Τρίτη 11/9 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Συρµαλένιος έκανε ερώτηση στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για τα θέµατα του Κ.Υ. Πάρου. Στην ερώτησή του ο κ. Συρµαλένιος κάνει αναφορά στα γνωστά προβλήµατα και ρωτά τον υπουργό σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειµένου:

α) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να στελεχωθεί άµεσα το Κέντρο Υγείας Πάρου, τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό και
β) Να εγκριθούν άµεσα τόσο οι προµήθειες σε υγειονοµικό υλικό όσο και η κάλυψη του κόστους συντήρησης των ιατρικών µηχανηµάτων.

Για το ίδιο θέµα στις 10/9 ο Περιφερειακός Σύµβουλος Ν. Αιγαίου κ. Κ. Μπιζάς έστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό κ. Μαρ. Σαλµά, στην οποία αναφέρει τα προβλήµατα που υπάρχουν στο Κ.Υ. Πάρου. Ακόµα, ο κ. Κ. Μπιζάς κάνει αναφορά στην επιστολή διαµαρτυρίας των αγροτικών γιατρών και την «απειλητική» απαντητική επιστολή του διευθυντή του νοσοκοµείου Σύρου κ. Δηµ. Τσιργή (τις οποίες δηµοσιεύσαµε αυτούσιες στο προηγούµενο φύλλο µας). Ο κ. Κ. Μπιζάς γράφει:

«[…] Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάποιοι δεν κάνουν καλά την δουλειά τους ή ότι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους. Βαρεθήκαµε τις ακάλυπτες υποσχέσεις του εκάστοτε Διοικητή και των αρµόδιων παραγόντων του Υπουργείου Υγείας. Έχω την άποψη ότι όποιος δεν µπορεί να διαχειριστεί τον κρατικό τοµέα ευθύνης που του έχει ανατεθεί οφείλει να παραιτείται ή να τον παραιτούν οι προϊστάµενοι του. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στην συγκεκριµένη περίπτωση του Κ.Υ Πάρου εφόσον οι «Υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας» δεν µπορούν ή είναι ανίκανοι να λύσουν το οξύτατο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 15.000 µόνιµοι κάτοικοι της Πάρου και της Αντιπάρου».

 

Μονοθεµατικό συµβούλιο
ζητά η ΚΕΠ

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου στις 10/9/12 µε επιστολή του Μ. Ισιγώνη, προς τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου κ. Λ. Κοντό, ζητάει µονοθεµατικό συµβούλιο για τα θέµατα υγείας. Η ΚΕΠ Πάρου µεταξύ άλλων αναφέρει στην επιστολή της:

«Καθηµερινά είµαστε όλοι  µάρτυρες των τραγικών συνεπειών της Ανάλγητης Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα της Υγείας. Τα περιστατικά στα οποία, το προσωπικό του Κ.Υ. δεν µπορεί πλέον να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι ελλείψεις σε προσωπικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό και ΕΚΑΒ, συνεχώς αυξάνονται. Οι ελλείψεις σε υγειονοµικό υλικό, είναι πια τραγικές. Δεν υπάρχουν πλέον ούτε ταινίες για µέτρηση ζαχάρου. Δεν λειτουργούν µηχανήµατα, γιατί δεν µπορεί να γίνει συντήρηση και αντικατάσταση αναλώσιµων. Υπάρχει ανάγκη, υπεύθυνης και ολοκληρωµένης ενηµέρωσης. Υπάρχει ανάγκη να λάβουµε όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα, για να κινητοποιηθούµε ξανά για την επίλυση των προβληµάτων, για να αισθάνονται ασφαλείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. Για το λόγο αυτό η παράταξή µας, ζητάει την σύγκληση µονοθεµατικής συνεδρίασης, το συντοµότερο δυνατόν».