Συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Παροικιάς | Τα θέματα

Συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28.9.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αίτημα του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Παροικίας για παραχώρηση χώρου περιμετρικά του αλιευτικού καταφυγίου.
Θέμα 2ο: Αίτημα του Σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Παροικίας για παραχώρηση χώρου υπαίθριας αγοράς αλιευμάτων στη θέση Βίντσι.
Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2013.
Θέμα 4ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ) κ. Βουγιούκα Ευαγγελίας.
Θέμα 5ο: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) κ. Μαύρη Β. Σπυρίδωνα.
Θέμα 6ο: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
Θέμα 7ο: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικών οργάνων.