Στο παρά πέντε | Ανακοίνωση υπογραφής ελέγχου για το Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου αφού προέβη στο σύμφωνα με το νόμο έλεγχο, υπέγραψε την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου Αγκαιριάς», σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.