Πάρος | Θεωρούν αντισυνταγματική και παράνομη την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Αντισυνταγματική και παράνομη είναι η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) τού δήμου Πάρου, που έγινε με την – από 24.4.2012 – απόφαση τού Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Αυτό υποστηρίζουν εννέα κάτοικοι και οικοπεδούχοι της Πάρου, με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Όπως υποστηρίζουν, με την έγκριση του Γ.Π.Σ. υλοποιείται ουσιαστικά η γιγάντωση της οικιστικής εξάπλωσης στην Πάρο, με επεκτάσεις των οικισμών της Παροικιάς, της Νάουσας κ.λπ. και την ένταξη νέων οικισμών (Ελητά κ.λπ.) στο Γ.Π.Σ.

Οι κάτοικοι της Πάρου…

…υποστηρίζουν ότι πριν την έγκριση του Γ.Π.Σ. δεν προηγήθηκε η εκπόνηση μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 24) ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να είναι μακρόπνοος, ενδελεχής και εμπεριστατωμένος και να στηρίζεται σε επίκαιρα στοιχεία και μελέτες, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει.

Παράλληλα, όπως γράφει το ΑΜΠΕ, τονίζουν ότι μερικές από τις επεκτάσεις του οικισμού της Παροικιάς έχουν γίνει σε βάρος περιοχών υψηλής παραγωγικότητας, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί πολεοδομικοί λόγοι που να το δικαιολογούν όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρθρο 24). Έτσι, η απόφαση έγκρισης του Γ.Π.Σ. αντιστρατεύεται τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, αλλά συνάμα καταστρατηγεί το άρθρο 24 του Συντάγματος που προστατεύει τα ευπαθή οικοσυστήματα -όπως είναι τα νησιά- από την υπέρμετρη οικιστική εξάπλωση.

Οι Παριανοί υποστηρίζουν ακόμα ότι η οριοθέτηση του καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) στην περιοχή του Αγίου Χαράλαμπου-Λαγκαδά δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ή προσωρινή διαμονή αγρίων ζώων. Τέλος, διαβλέπουν οι κάτοικοι και πλημμέλειες στην προσβαλλόμενη απόφαση τού περιφερειάρχη, όπως είναι ότι δεν υπάρχει ταύτιση των οικιστικών ορίων μεταξύ παλαιότερης απόφασης (1985) του υπουργού Γεωργίας και του τοπογραφικού διαγράμματος που περιλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση τού περιφερειάρχη, ενώ ο καθορισμός των ορίων τού Καταφυγίου Άγριας Ζωής, βασίζεται σε ανεπίκαιρα στοιχεία.
ΠΗΓΗ: NEWSBEAST