Κρατηθείτε! | Η «διαβούλευση» για το στρατηγικό σχεδιασμό των νησιών μας ξεκινά

Στη συνεδρίαση της 1/9 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του συμβουλίου της Περιφέρειας στην Λέρο. Ένα από τα θέματα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Περιφέρειας για τα επόμενα χρόνια. Όπως έγραψε και η εφημερίδα μας «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» στο φύλλο της 1ης Σεπτεμβρίου, η διοίκηση της Περιφέρειας Νποτίου Αιγαίου σ’ αυτή τη συνεδρίαση μέσω της σχετικής εισήγησης των μελετητών του στρατηγικού σχεδίου, ήθελε να περάσει απόφαση έγκρισης, ώστε να υποβάλει η Περιφέρεια αίτηση προς τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να δημιουργηθεί Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) στα νησιά μας.

Κατόπιν αντιδράσεων από τα ΜΜΕ των Κυκλάδων και την αντίδραση φορέων και κομμάτων που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης…


…απέσυρε την τελευταία στιγμή το επίμαχο άρθρο. Δεν απέσυρε όμως την προσπάθεια δημιουργίας «κατάλληλου περιβάλλοντος», ώστε να επανέλθει το θέμα, όταν θα πρέπει.
Σε εκείνη τη συνεδρίαση (προ δέκα ημερών) ο κ. Μαχαιρίδης δέχτηκε την κριτική από την αντιπολίτευση του περιφερειακού συμβουλίου, ότι αποφασίζει για μεγάλες αλλαγές στα νησιά μας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ούτε των συναρμόδιων φορέων (όπως είναι οι Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), ούτε των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων των νησιών μας, ούτε των πολιτών.

Για να διασκεδάσει αυτές τις εντυπώσεις προφανώς, η διοίκηση της Περιφέρειας πρόβαλε με σημερινή της ανακοίνωση τη διαδικασία της «διαβούλευσης» ενόψει της τελικής ψήφισης του συγκεκριμένου θέματος σε λίγο καιρό, δηλαδή του σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης των νησιών μας για τα επόμενα χρόνια. «Διαβούλευση» είναι μία διαδικασία που προβλέπεται στην νομοθεσία, ώστε να αποκτούν δημοκρατική νομιμοποίηση οι νόμοι και αποφάσεις, πριν εφαρμοστούν.

Αυτή η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/9 στη Σύρο. Στην επιτροπή διαβούλευσης μετέχουν – μεταξύ άλλων – οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου, καθώς και μία πολίτης της Πάρου που αναδείχθηκε για να συμμετέχει ύστερα από σχετική κλήρωση. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας:

«Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Στρατηγικός Σχεδιασμός – 1Η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»»Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Στρατηγικός Σχεδιασμός – 1Η Ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
Το τεύχος του «Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΝΑ» – που αποτελεί την 1η Ενότητα του  Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αναρτημένο  στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
http://www.pnai.gov.gr/Ανακοινώσεις/ΔελτίαΤύπου  ή
http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=2863
Σας ενημερώνουμε ακόμη  ότι  έχει ξεκινήσει και η δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω θέμα, και ότι έχει αναρτηθεί στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση σχετικό «Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης» προς κατάθεση ενδεχόμενων απόψεων – προτάσεων των πολιτών, των ενώσεων και φορέων της Π.Ν.Αιγαίου κ.λ.π. έως και τις 19/09/2012. Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη Γραμματεία της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος στα τηλ.22813-61512 ή 61513. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί  την αμέσως επόμενη ημέρα δηλ. την  Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ.3 του ν.3852/2010.

Τα μέλη της Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην έδρα της Περιφέρειας τις πιο πάνω ημερομηνίες, καλούνται να διατυπώσουν τις θέσεις και απόψεις τους μέσω τηλεδιάσκεψης από την αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Η Συνεδρίαση, της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι ανοιχτή για να την παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε».