Προσοχή στα «μαϊμού» σεμινάρια λέει το Επιμελητήριο Κυκλάδων | Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει δεχθεί πλήθος τηλεφωνημάτων από επιχειρηματίες-μέλη του σχετικά με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων από ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες. Προς ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του, από το Τμήμα Επικοινωνίας & Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων διευκρινίζεται ότι…


…η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, βάσει νόμου, υποχρεωτική για όλους (επιχειρηματίες και προσωπικό) όσους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση της νομοθεσίας και τη διεξαγωγή ελέγχων είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος έχει την ευθύνη για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υλοποίησης της εκπαίδευσης αυτής, καθώς και για την έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών.

Έπειτα από σχετική ενημέρωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ., το Επιμελητήριο Κυκλάδων καλεί τους επιχειρηματίες-μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, που επιθυμεί να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με την επιλογή του εκπαιδευτικού φορέα, καθώς έχουν διαπιστωθεί κρούσματα εταιρειών που διοργανώνουν παρόμοια σεμινάρια χωρίς τη σχετική έγκριση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (άρα και χωρίς τη δυνατότητα παροχής επίσημου και έγκυρου πιστοποιητικού εκπαίδευσης). Για το θέμα αυτό, ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει εκδώσει Δελτίο Τύπου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (link)http://portal.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=589

Όπως είναι γνωστό, το Επιμελητήριο Κυκλάδων πρωτοστατεί στη διοργάνωση & διεξαγωγή των σεμιναρίων αυτών, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.800 επιχειρηματίες και υπαλλήλους από το 2004 μέχρι σήμερα. Για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή νέων κύκλων του συγκεκριμένου σεμιναρίου αναμένεται η έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές & βελτιώσεις και θα εκδοθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υποχρεωτική εκπαίδευση και τους νέους κύκλους σεμιναρίων μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Επικοινωνίας & Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων (22810 82346 εσωτ. 105 & 125).