Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο | Συνεδρίαση την Παρασκευή 3 Αυγούστου | τα θέματα

Συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2012 και ώρα 13.00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου(πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απευθείας ανάθεση Μελέτης «Τοπογραφική μελέτη (Βυθομέτρησης)    εγκατάστασης  πλωτού Αγκυροβολίου στον όρμο Παροικίας».
ΘΕΜΑ 2ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Γεωλογική Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ & Τεύχη Δημοπράτησης » πλωτού αγκυροβολίου στον όρμο Παροικίας.
ΘΕΜΑ  3ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Λιμενικών έργων Τεύχη δημοπράτησης ΣΑΥ- ΦΑΥ» έργου εγκατάστασης πλωτού αγκυροβολίου στον όρμο Παροικίας.
ΘΕΜΑ  4ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» έργου εγκατάστασης πλωτού αγκυροβολίου στον όρμο Παροικίας.
ΘΕΜΑ  5ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Λιμένος  Παροικίας» για Νομιμοποίηση.
ΘΕΜΑ  6ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένος  Νάουσας» για Νομιμοποίηση.
ΘΕΜΑ  7ο:   Απευθείας ανάθεση μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένος Αντιπάρου» για  Νομιμοποίηση.
ΘΕΜΑ  8ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αλιευτικού καταφυγίου  Αλυκής » για Νομιμοποίηση.
ΘΕΜΑ 9ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α) και προσδιορισμός κυματικής διαταραχής » Κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μωλου Λιμένος Αντιπάρου.