Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου | Συνεδρίαση 31.07.12 | Ημερήσια Διάταξη, τα θέματα…

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση για πραγματοποίηση εμπορικού – πολιτιστικού φεστιβάλ στην Παροικία και Νάουσα την 15η Αυγούστου και Εννιάμερα της Παναγίας 2012.    
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού της Εκατονταπυλιανής στις 15 Αυγούστου 2012.  
ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και απόφαση επί προτάσεων για την αναβάθμιση και προβολή της παλαιάς Αγοράς και του Παραδοσιακού Οικισμού Παροικίας Πάρου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2011 Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργου «Αποκατάσταση και αναπαλαίωση ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη γέφυρα Νάουσας. 
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  Διαμόρφωση δρόμου στο Πίσω Λιβάδι.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  Συντήρηση και βελτίωση τάπητα οδοστρωμάτων Δ.Δ. Παροικίας – Αγκαιριάς.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση για αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ από τους Κ.Α.Π   έτους 2011 για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης Ν. 2503/97 και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου.    
ΘΕΜΑ10ο: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και άρση δέσμευσης φορολογικής  ενημερότητας της Μιχαηλίδου Μαρία – Περράκης Κων/νος Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 11ο: Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και  τελών διαμονής παρεπιδημούντων ετών 2006-2007.
ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ. 1 άρθρο 26 του  Ν318/69).
ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα Γκιολάρη Νικολάου για κοπή δέντρου στη Δ.Κ. Νάουσας.  
ΘΕΜΑ 14ο: Αίτημα Βάγιας Ειρήνης για κοπή δέντρου στην Αλυκή.
ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή δωρεάς των Άννας Ραφαηλίδου και Ευστρατίου Χριστόφορου  προς την Τ.Κ. Αρχιλόχου Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση φιλοξενίας και παράθεσης γεύματος σε δημοσιογραφική ομάδα  Ρώσων, και  δέσμευση και ψήφιση διάθεση πίστωσης
ΘΕΜΑ 17ο: Δέσμευση και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου έτους 2012.
ΘΕΜΑ 18ο: Αναμόρφωση εσόδων – εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012   Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής των Δημάρχου Πάρου,  Αντιδημάρχου Πάρου και  Κουζούμη Ιωάννη στη Σύρο για συνάντηση – σύσκεψη με Αντιπεριφερειάρχη κ. Πουσσαίο και υπηρεσιακούς παράγοντες.
ΘΕΜΑ 20ο: Αίτημα – διαμαρτυρία Εκπολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου «Οι  Κολυμπήθρες» Νάουσας Πάρου.