Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου 9 Απριλίου 2012 | τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Βράβευση Παριανών Αθλητών με διάκριση σε Πανελλήνιες &   Πανευρωπαϊκές διοργανώσεις. 
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για τροποποίηση – συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Δ.  Πάρου.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση για διακοπή οικοδομικών εργασιών εντός οικισμών των   δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δ. Πάρου κατά την περίοδο των ημερών του Πάσχα καθώς και κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών διαμονής και μετακίνησης των ειδικών του κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το 2012.
ΘΕΜΑ 5ο: Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο  Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Αγκυροβολίου  τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 7ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 88/2012 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου  Πάρου περί χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της Δ.Ε.Η. στην Παροικία.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση για τοποθέτηση επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη θέση Άσπρος Γκρεμός Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση μελέτης και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για «Παροχή  υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δ. Πάρου». 
 ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση για επαναπροκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης  του δημοτικού ακινήτου στη Τ.Κ. Κώστου Δήμου Πάρου. 
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός επιτροπής για καθορισμό αιτούμενης αποζημίωσης χρήσης     από Νικολίτσα Κάπαρη για δημοτικό ακίνητο στη Δ.Κ. Νάουσας Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 14ο: Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 34/2012 απόφασης Δημοτικού         Συμβουλίου Δ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2012 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΧΥΤΑ Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πάρου – Ν. Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση σε διαμαρτυρία μελών Κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου –     Αντιπάρου και πολιτών του Δ. Πάρου σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση θήρας στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Δέτης Δ.Κ. Νάουσας , Δ. Πάρου.                                                        
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημ.    Σχολείου Κώστου – Λευκών και Νηπ/γείου Λευκών.           
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχολείου Αρχιλόχου – Μάρπησσας.         
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Σχολικής Επιτροπής Νηπ/γείου Μάρπησσας.  
ΘΕΜΑ 21οΑπόφαση για έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου για παραλαβή επιταγής Τράπεζας Ελλάδος.