Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου | Τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 06/ 04 /2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), με θέματα:

 

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου» (χρήση 2012).
2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Πολιτών» και συγκρότηση επιτροπής των Υποέργων της πράξης με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Χάλκης».
3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου «Προμήθεια Δύο Μονάδων Παραγωγής και Διάθεσης Πόσιμου Νερού» του έργου: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Δήμου Χάλκης».
4. Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του επαναδημοπρατούμενου διαγωνισμού «Δημιουργία Τουριστικής Ταυτότητας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου»& πρακτικών κλήρωσης μελών επιτροπής.
5. Έγκριση πρακτικών Δημοπρασίας του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη Ν. Κάλυμνο».
6. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικού Τμήματος Μυρτότοπος Καρπάθου» προϋπολογισμού 550.000,00€.
7. Έγκριση δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής του έργου: « Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου Λειψών», προϋπολογισμού 100.000,00€.
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου: « Αποπεράτωση Μουσείου Νεότερης Ιστορίας Δωδεκανήσου» προϋπολογισμού : 210.000,00€.
9. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού, συμφερότερης προσφοράς για την προμήθεια του συστήματος Α και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια του συστήματος Β του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αφαλάτωσης, συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης στο Αγαθονήσι», προϋπολογισμού 179.800,00€.
10. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το έργο: «Ανάδειξη και διαμόρφωση του Αρχαίου Θεάτρου της Λίνδου».
11. Έγκριση παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Επίβλεψης του έργου «Διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως παλαιού λιμένα Μυκόνου».
12. Ανάθεση  δικαστικών υποθέσεων.
13. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
14. Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
15. Έγκριση πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ευρισκόμενου εντός της Δνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδ/σου).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Αποδοχή χρηματοδότησης.

17.  Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας του έργου « Διαμόρφωση χερσαίων χώρων παραπλεύρως

        παλαιού λιμένα Μυκόνου».

18.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ της αρχικής Σύμβασης του έργου: «Δημιουργία Κυκλοφοριακών Πάρκων στην

        Επαρχία Καλύμνου» , αναδόχου: Εμμανουήλ Μαθιουδάκη.

19.  Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.

20.  Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών

       Συμβούλων.