Επιστολή Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην ΔΕΗ για τα καταστήματα που έχει κοπεί το ρεύμα

Με αφορμή τις συνεχιζόμενες καταγγελίες από διάφορα νησιά των Κυκλάδων για την διακοπή παροχών ρεύματος από τη ΔΕΗ σε καταστηματάρχες εξαιτίας ανεξόφλητων λογαριασμών, ο πρόεδρος του επαγγελματικού επιμελητηρίου Κυκλάδων έστειλε επιστολή προς τον Δ/ντα σύμβουλο της ΔΕΗ. Η επιστολή περιέχει προτάσεις για διακανονισμό, προκειμένου οι μικροί και μικρομεσαίοι επαγγελματίες των νησιών που πλήττονται από την κρίση να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία των καταστημάτων τους που αποτελεί τη μόνη δυνατότητα τους για επιβίωση. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Προς: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
κ. Αρθούρο Ζερβό, Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο
Θέμα:  Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων προς ΔΕΗ

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο διάστημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα οι παραγωγικές τάξεις αντιμετωπίζουν πρωτοφανή προβλήματα επιβίωσης. Με μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων για φορολογικές, δανειακές και άλλες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, γίνεται προσπάθεια αφενός ανακούφισης των οφειλετών και  αφετέρου ανακίνησης της εισπραξιμότητας ποσών που θα παρέμεναν ανείσπρακτα, χωρίς τη δρομολόγηση ρυθμίσεων.

Ωστόσο, η ΔΕΗ δεν συμμετέχει σε αυτόν τον κύκλο ρυθμίσεων, στερώντας από τις μεν επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει διακοπή της παροχής, τη δυνατότητα να επανέλθουν σε ενεργή κατάσταση και να εκμεταλλευθούν τη θερινή περίοδο – τουλάχιστον στις τουριστικές περιοχές, από τις δε ευρισκόμενες σε κατάσταση αδυναμίας άμεσης καταβολής του συνόλου των οφειλών τους, τη δυνατότητα να καταβάλλουν μέρος αυτών, προς όφελος αμφοτέρων.

Τελευταία γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών ιδιαίτερα από το νησί της Άνδρου, όπου σύμφωνα με επιστολές που λαμβάνουμε, οι διακοπές παροχών ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες. Θέλοντας να πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ δεν προβαίνει γενικώς και αδιακρίτως – χωρίς να λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα κριτήρια – σε διακοπές παροχών, παρακαλούμε θερμά να εξετασθεί το θέμα και να επιβεβαιωθεί το ύψος του αριθμού των διακοπών.

Επίσης, ζητούμε την άμεση επαναφορά και εφαρμογή της εντολής του κ. Υφυπουργού του ΥΠΕΚΑ, για ρυθμίσεις των οφειλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, για τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αποκοπές της ηλεκτρικής παροχής τους, η οποία είχε δοθεί τον Δεκέμβριο του 2010. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε τότε η ΔΕΗ, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη – κατόπιν εντολής του υφυπουργού του ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη – στο πλαίσιο της πολιτικής – κοινωνικής υπευθυνότητας της ΔΕΗ για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

Είναι προφανές και πέρα από κάθε αμφισβήτηση, ότι σήμερα, οι δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν πολλοί συνάνθρωποί μας από διάφορες παραγωγικές τάξεις, επιβάλλουν περισσότερο από ποτέ άλλοτε την επαναφορά και εφαρμογή αυτής της απόφασης, τόσο για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει γίνει διακοπή της παροχής, όσο και για αυτές που έχουν σωρευμένες ανεξόφλητες οφειλές, με τους παρακάτω όρους.

  1. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες είτε έχει ήδη αποκοπεί η παροχή ρεύματος, είτε έχουν ανεξόφλητες οφειλές να μπορούν να προσέλθουν στα καταστήματα της ΔΕΗ για να προχωρήσουν σε συμφωνία διακανονισμού εντός διαστήματος 2 μηνών.
  2. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής θα πρέπει να καταβάλουν το 30% έως 40% του οφειλόμενου ποσού.
  3. Το υπόλοιπο ποσό να μπορεί να αποπληρωθεί έντοκα εντός 12 μηνών με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Ευελπιστούμε ότι η ΔΕΗ θα ανταποκριθεί στην πρότασή μας, δείχνοντας την κοινωνική ευαισθησία που απαιτούν οι περιστάσεις.

Με εκτίμηση,
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ