ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Άμεσα τα αντανακλαστικά για τα προβλήματα πρόληψης τροχαίων του «Μένουμε Αντίπαρο» με σχετικό αίτημα στη διοίκηση του Δήμου

Ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο» της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου κατάθεσε στις 2 Απριλίου προς τη δημοτική αρχή Αντιπάρου την αίτηση (αρ. πρωτ. 978/2-4-2012) που παρατίθεται στη συνέχεια. Διετύπωσε την ευχή όλων να «…τα πρόσφατα συμβάντα να αποτελέσουν την αφετηρία αποφάσεων αποφυγής νέων τροχαίων ατυχημάτων»:

Θέμα: Αστυνόμευση και εφαρμογή του ΚΟΚ

Σε αίτημα του συνδυασμού μας στις 3 Μαρτίου 2012 με αρ. πρωτ. 346/3-2-12 είχαμε ζητήσει να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου τα ζητήματα της πλημμελούς αστυνόμευσης, της ελλιπούς στελέχωσης του αστυνομικού σταθμού, καθώς και προτάσεων και μέτρων, που οφείλει να λάβει το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και με το διαρκώς αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων και των θερινών επισκεπτών της. Μετά την πάροδο ενός μηνός τα πρόσφατα δυσάρεστα γεγονότα -με τα δύο σοβαρότατα τροχαία δυστυχήματα στο νησί μας- κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να συζητηθούν το συντομότερο δυνατό τα παραπάνω θέματα της αστυνόμευσης, που περιλαμβάνουν ασφαλώς και την εφαρμογή των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αιτούμαστε λοιπόν εκ νέου:

– Να φέρετε άμεσα προς συζήτηση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας καλέσει και εκπροσώπους φορέων που είναι άμεσα σχετιζόμενοι με το θέμα (Αστυνομία, Λιμενικό, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, κ.ά.)

Για το Συνδυασμό «Μένουμε Αντίπαρο»
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Σκούρτης Σωτήρης