Συνεδρίαση Δήμου Πάρου | Ανάπλαση Παραλιακού Παροικιάς & Αγροκήπιο | Το κλίμα της συνεδρίασης στις 27/3

Video: Σ. Καστρουνής