Νέα ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το 2ο Γυμνάσιο Παροικιάς Πάρου

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ , στις 27/3/2012 κατέθεσε δεύτερη ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδομών σχετικά με την έγκριση (ή μη) για τη χρηματοδότηση της μελέτης του 2ΟΥΓυμνασίου Παροικιάς. Οφείλουμε να αναφέρουμε βέβαια, ότι τα στοιχεία για την ερώτηση προωθήθηκαν από τα στελέχη της κομματικής οργάνωσης του ΚΚΕ στην Πάρο, με σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης για το θέμα. Το κείμενο της ερώτησης ακολουθεί:

«Επανερχόμαστε στο ζήτημα της κατασκευής του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς Πάρου που είχαμε φέρει στη Βουλή με την υπ’ αριθμ 1404/4.11.2011 ερώτησή μας. Στην απάντησή του το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανέφερε: «Με την από 01.9.2010 Κοινή υπουργική Απόφαση έγινε εκχώρηση και μεταβίβαση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των αρμοδιοτήτων για τη μελέτη και κατασκευή συγκεκριμένων έργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και το 2ο Γυμνάσιο Παροικιάς Πάρου. Με τις προτάσεις για την κατάρτιση του Π.Δ.Ε. 2011 που υπεβλήθησαν από την αρμόδιο Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ζητήθηκε μεταξύ άλλων η μεταφορά της μελέτης που αφορούσε στο 2ο Γυμνάσιο Παροικιάς Πάρου, από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας που ήταν ενταγμένη στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών. Η εν λόγω πρόταση δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και για το λόγο αυτό, η αρμόδια Υπηρεσία επανήλθε με νέα πρόταση, στις 01.11.2011, για την οποία αναμένεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, αν μετά από τόσους μήνες υπάρχει από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετική έγκριση για τη χρηματοδότηση της μελέτης του συγκεκριμένου έργου».
Σταύρος Σκοπελίτης
Βέρα Νικολαΐδου
Γιάννης Πρωτούλης