Ρουσφέτια και «πρότυπα» | …στο δηµαρχείο Πάρου;Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 17 Μαρτίου 2012

Ένα από τα παλαιότερα ψευτοδιαφηµιστικά εγχειρήµατα στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάστηκε από την Δηµοτική Αρχή στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο του Δήµου Πάρου της 12 Μαρτίου 2012. Η «παράσταση» κουραστική και πάλι για εµάς. Μόνο που αυτή τη φόρα έγινε και επικίνδυνη, όπως θα διαβάσετε…

…παρακάτω και κυρίως, προς το τέλος του κειµένου.

Το ιστορικό

Ο τοπικός πράκτορας µίας ιδιωτικής εταιρείας που θέλει να εισέλθει στον χώρο των ασφαλειών στα νησιά Πάρος και Αντίπαρος, φρόντισε ώστε να έρθει σε επαφή µε τα κατάλληλα πρόσωπα από την δηµοτική αρχή του Δήµου Πάρου. Αφού συνεννοήθηκε µαζί τους, υπέβαλε και τυπικά προς το δηµοτικό συµβούλιο πρόταση να παρέχει η εταιρεία του οµαδικό ασφαλιστικό συµβόλαιο για την κάλυψη των µαθητών των σχολείων για ένα µικρό µέρος δαπανών σε περίπτωση που έχουν κάποιο ατύχηµα κατά την διάρκεια των µαθηµάτων. Το κόστος για ένα τέτοιο συµβόλαιο είναι πάντα µικρότερο από 10.000 για να διαµορφώνει καλές εντυπώσεις όσο αφορά την προσφορά. Δηλαδή οι γονείς και οι πολίτες που του ακούν, να λένε: «µα για εκατοντάδες παιδιά, µόνο αυτό το ποσό!».

Η εµπειρία έχει διδάξει ότι αυτά τα συµβόλαια δεν ενεργοποιούνται ποτέ, γιατί: α) οι περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων σε µικρές σχολικές κοινότητες είναι στατιστικά ασήµαντες, β) οι γονείς δεν ψάχνουν ποτέ τα δύο τρία κατοστάρικα αποζηµίωσης, αν σε κάποια περίπτωση χτυπήσει το παιδί τους.

Ωστόσο, οι πολιτικοί που διοικούν δήµους βγάζουν ανακοινώσεις ότι δήθεν φροντίζουν για το καλό της µαθητιώσας νεολαίας, αφού την ασφαλίζουν κλπ, κλπ. Κερδοσκοπούν πολιτικά λοιπόν από µία τέτοια ενέργεια, χωρίς να προσφέρουν τίποτα και χωρίς να έχουν κάνει οι ίδιοι τίποτα.

Η εταιρείες

Ακόµα καλύτερα προνόµια απολαµβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τις γνωριµίες για  να «κανονίσουν» τέτοιες επικοινωνιακού χαρακτήρα ενέργειες σε συνεργασία µε δηµοτικούς παράγοντες. Ιδίως, οι νεοεισερχόµενες σε κάποια περιοχή. Αυτό συµβαίνει, διότι χωρίς να κάνουν τίποτα ουσιώδες:

α) Αποκτούν νόµιµα τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας µε τα µέλη κάθε οικογένειας της περιοχής για την οποία ενδιαφέρονται, µε το πρόσχηµα της συµπλήρωσης των εγγράφων του ασφαλιστηρίου.
β) Μαθαίνοντας τα στοιχεία κάθε οικογένειας, ταξινοµούν τις ασφαλιστικές τους ανάγκες και εφορµούν για να τους πουλήσουν άλλα ασφαλιστικά συµβόλαια (ζωής, περιουσίας, κλπ).  Χωρίς να έχουν πληρώσει φράγκο για την απόκτηση βάσης δεδοµένων ή χωρίς να έχουν λιώσει τις σόλες τους για να πάνε πόρτα – πόρτα ή µέσω γνωριµιών σε κάθε οικογένεια.
γ) Χωρίς να έχουν πληρώσει φράγκο λοιπόν, πληρώνονται κιόλας για τα έξοδα να τυπώσουν τα ασφαλιστήρια και να τα διανείµουν, αφού το συµβόλαιο για τα παιδιά των σχολείων του Δήµου Πάρου – όπως ακούστηκε – θα πληρωθεί 5.000 ευρώ.
δ) Χωρίς να πληρώσουν φράγκο επίσης, κερδίζουν µία απολύτως δωρεάν καµπάνια διαφήµισης στις οικογένειες της περιοχής του Δήµου (στην προκειµένη περίπτωση της Πάρου), αφού µαζί µε τα ασφαλιστήρια θα στείλουν τα διαφηµιστικά τους για άλλα προϊόντα, θα µαθευτεί ότι η εταιρεία απέκτησε και λειτουργεί γραφείο στην Πάρο, ενώ κατά την ηµέρα παράδοσης των ασφαλιστηρίων στα παιδιά θα οργανώσουν και µία φωτογράφιση µε τους δηµοτικούς παράγοντες (µε τους οποίους προσυνεννοηθήκαν τη δουλειά) και ίσως να κάνουν και οµιλίες ότι τάχα φροντίζουν για την νεολαία του τόπου που το θεωρούν καθήκον τους και µπλα, µπλα, µπλα.

Αυτά τα µοιράζουν και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για να πάρουν και από εκεί τη δηµοσιότητα που επιθυµούν, θεωρώντας ότι τα ΜΜΕ θα εκλάβουν τη «φιέστα» σαν κοινωνικό γεγονός για το καλό των παιδιών της περιοχής και όχι ως διαφήµιση. Βέβαια, κάποιοι από τα ΜΜΕ που δεν έχουν δηµοσιογραφική συνείδηση, αλλά είναι απλοί κοµπιναδόροι, είναι προσυνεννοηµένοι και αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις, µε το αζηµίωτο βέβαια.

Νέο θαύµα,
το κλαµπ

Στην περίπτωση του Δήµου Πάρου είχαµε και άλλο ένα θαύµα. Δεν φτάνει που έστησαν κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτή τη φιέστα που µόλις περιγράψαµε, αλλά θέλησαν να εµφανίσουν ότι ο Δήµος Πάρου δεν θα ξοδέψει τίποτε για αυτά τα «σπουδαία» ασφαλιστικά συµβόλαια, διότι βρέθηκε χορηγός!!!! Στην ερώτηση, ποιος θα είναι ο χορηγός, η απάντηση µας σόκαρε!!! Χορηγός των 5.000, ο Δήµος Πάρου αποφάσισε να είναι ένα πολύ γνωστό παραλιακό κλαµπ της Πάρου!!!

Με λίγα λόγια, η δηµοτική αρχή του Δήµου Πάρου και ο δήµαρχος Χρήστος Βλαχογιάννης (δάσκαλος στο επάγγελµα) δεν θεώρησε ότι αποτελεί πρόβληµα να αποκτήσει διαφηµιστική πρόσβαση στην πελατεία που θα ονειρευόταν να έχει κάθε κλάµπ – στα ανήλικα παιδιά – για ένα ευτελές ποσό των 5.000 ευρώ (αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ποσό). Ε, εµείς θεωρούµε ότι ανοίγει τεράστιο ηθικό θέµα η συγκεκριµένη απόφαση. Την πολιτική µπαλαφάρα και το ρουσφέτι στην ασφαλιστική εταιρεία µπορούµε να τα «καταπιούµε» γιατί έχουµε συνηθίσει πια σε αυτά από την παρούσα δηµοτική αρχή.

Όµως δεν µπορούµε να καταπιούµε µε τίποτα ότι για 5.000 ευρώ η δηµοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη νοµιµοποιεί µε το κύρος του θεσµού του Δήµου Πάρου την εισχώρηση του προτύπου της «χύµα» διασκέδασης, του αλκοόλ και του lifestyle στα σχολεία του νησιού µας, µε το να επιτρέπει σε ένα κλαµπ να εµφανίζεται σαν «αρωγός» στην ασφάλιση των µαθητών. Όλοι γνωρίζουµε ότι το κάθε κλαµπ θα ήθελε να τους έχει καθηµερινούς πελάτες για να γεµίζει τα ταµεία του και να αδειάζει τα µυαλά τους.

Μακριά από εµάς η σοβαροφάνεια και η δήθεν σεµνοτυφία. Άλλο όµως να περάσεις µερικές µέρες της νεανικής ζωής σου σε ένα κλαµπ, άλλο να σε κάνουν µε έµµεσους τρόπους να νοµίζεις ότι το κλαµπ και ο τρόπος ζωής που προτείνει, σου «εξασφαλίζουν» τη ζωή.

Κ. Ν. Δραγάτης

Υ.Γ 1: Αλήθεια, µπορεί να µας πει κανένας, αν ο χορηγός χρωστά χρήµατα σε δηµοτική επιχείρηση ή υπηρεσία του Δήµου και πόσα;
Υ.Γ 2: Ρωτήθηκε π.χ η επιχείρηση «Ιατρικό Πάρου» µήπως θα ήθελε να πληρώσει το συγκεκριµένο ασφαλιστήριο σε συνεργασία µε µία άλλη ασφαλιστική εταιρεία που θα έδινε και περισσότερες παροχές;
Πόσο τυχαίο ήταν ότι µόνο µια από τις 8 εταιρείες παρουσίασε χορηγό; Είχαν ενηµερώθει οι υπόλοιπες εταιρείες για το δικαίωµα αυτό; Επίσης, έχω και µία εταιρεία πώλησης τσιγάρων και µία άλλη ποτών που ίσως τις ενδιαφέρει η «ευγενική» διάθεση των δηµοτικών µας παραγόντων για συλλογή χορηγιών. Να τις προσκαλέσουµε;
Υ.Γ 3: Για λεπτοµέρειες του θέµατος και τι συζητήθηκε στο δηµοτικό συµβούλιο, στο ρεπορτάζ της σελίδας 7.