Προχωρούν σημαντικά έργα της Περιφέρειας – Συνάντηση με “Ομάδα Δράσης”

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αίρονται τα εμπόδια για την υλοποίηση σημαντικών έργων της Περιφέρειας, καθώς έπειτα από συνεχόμενα αιτήματα του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, προς τα αρμόδια υπουργεία, υπεγράφησαν υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ξεπερνιόνται αρκετά προβλήματα.
Συγκεκριμένα…

…υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών που αφορά στην πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε παραλίες, δίνοντας το πράσινο φως στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος με τίτλο “Συστήματα Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου”.
Επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σωκράτης Ξυνίδης και ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψαν κοινή υπουργική απόφαση με την οποία κατατάσσονται οι αφαλατώσεις στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, επιτρέποντας να προχωρήσουν τα έργα αφαλατώσεων στα νησιά.
Ο Περιφερειάρχης έχει ζητήσει, επίσης, να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας για την όδευση των αγωγών άλμης και τροφοδοσίας των μονάδων αφαλάτωσης.