ΠΝΟ: διακοπή της απεργίας με υπονοούμενο για νέο «ραντεβού»

Παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση της ΠΝΟ:

«Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε σήμερα προκειμένου  να αποφασίσει την συνέχιση ή μη της 48ωρης επαναλαμβανόμενης απεργίας, που ξεκίνησε χθες την 06.01 και λήγει αύριο Τετάρτη την 06.00 ώρα, απεφάσισε κατά πλειοψηφία, με μυστική ψηφοφορία, την μη συνέχιση, στο παρόν στάδιο, της απεργίας αυτής με την λήξη της.
Σημειώνεται ότι νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση Μελών Διοίκησης της Ομοσπονδίας με την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τους οποίους συζητήθηκαν τα αιτήματα της ΠΝΟ.
Οι Υπουργοί τοποθετήθηκαν εγγράφως στα περισσότερα από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, πλην όμως, οι απαντήσεις που δόθηκαν, εκτιμήθηκαν από τη Διοίκηση ότι δεν παρέχουν τις αναμενόμενες λύσεις στα δίκαια αιτήματα των ναυτεργατών. Η Διοίκηση της ΠΝΟ, εφ΄όσον οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν δεν συμβάλλουν θετικά στην επίλυση των αιτημάτων της, επιφυλάσσεται να επανεκτιμήσει τη στάση της».