Ζουν ένα δικό τους Γολγοθά | 15 χρόνια περιµένουν στο Δρυό…

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 10 Μαρτίου 2012

Eπί 15 χρόνια οι κάτοικοι στην περιοχή (Καλόγηρα) Δρυού ζουν ένα δικό τους Γολγοθά, καθώς κυριολεκτικά τα σπίτια τους κρέµονται στον γκρεµό. Συγκεκριµένα, το 1997 µετά από µια µεγάλη κακοκαιρία έγινε κατολίσθηση και κατακρηµνίστηκε ένας παραθαλάσσιος δρόµος σε µήκος 15,5 µέτρων και σε πλάτος 3,80 µ. Στην περιοχή που έγινε η κατολίσθησε υπάρχουν οικίες καθώς και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες. Στο σηµείο που σηµειώθηκε…


…η κατολίσθηση έχει αποκοπεί η κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων. Τα σπίτια που βρίσκονταν στο συγκεκριµένο σηµείο έχουν µεγάλα προβλήµατα και παρά τις επανειληµµένες διαµαρτυρίες και διαβήµατα των κατοίκων µέχρι σήµερα, δεν έχει γίνει η αποκατάσταση των ζηµιών. Σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια στον προϋπολογισµό του Δήµου υπάρχει κωδικός (φέτος 110.000 ευρώ) για την αποκατάσταση της ζηµιάς που έχει προκληθεί. Όµως, έργο όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει…
Νοµική αντίδραση των κατοίκων

Στις 20 Φεβρουαρίου ιδιοκτήτες οικιών στην περιοχή έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Δήµαρχο Πάρου, Λιµεναρχείο Πάρου και στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Στην επιστολή τους οι κάτοικοι ζητούν την έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση των ζηµιών, ενώ επιφυλάσσονται παντός νοµίµου δικαιώµατός τους αν το έργο δεν ξεκινήσει εντός 15 ηµερών. Αλλιώς, όπως σηµειώνουν «θα καταφύγουµε µε κάθε νόµιµο µέσο στην Δικαιοσύνη προκειµένου να προστατεύσουµε την περιουσία µας και τα συµφέροντά µας».

Στην επιστολή τους µεταξύ άλλων οι κάτοικοι γράφουν:

«[…] Είναι γνωστό σε όλους τους εµπλεκόµενους στην λήψη µίας τέτοιας απόφασης φορείς, πως από το έτος 1997 κατόπιν µίας σφοδρής κακοκαιρίας, έλαβε χώρα µια κατολίσθηση και κατακρηµνίστηκε ο παραθαλάσσιος δρόµος που ενώνει την παραλία του Δρυού µε το Πυργάκι, σε µήκος 15,5 µέτρων και σε πλάτος 3,80 µέτρων µε αποτέλεσµα τα σπίτια που ευρίσκονται στην παραλία να κινδυνεύουν ακόµη και να «πέσουν». Οι φωτογραφίες που έχουν αναδηµοσιευθεί ανά τα περασµένα χρόνια, στις διάφορες τοπικές αλλά και πολιτικές εφηµερίδες µαρτυρούν την επί 14 χρόνια απαράδεκτη αλλά και επικίνδυνη κατάσταση, καθώς το σηµείο της κατολίσθησης έχει πλήρως αποκόψει την κυκλοφορία πεζών πόσο µάλλον και µηχανοκίνητων οχηµάτων, µη υπάρχουσας φυσικά καµίας προειδοποιητικής πινακίδας έστω και για τα «µάτια του κόσµου». Τα σπίτια µας που ευτυχώς ακόµη βρίσκονται στο σηµείο αυτό, έχουν τεράστια προβλήµατα και παρά τις επανειληµµένες διαµαρτυρίες µας αλλά και τα διαβήµατα όχι µόνον ηµών αλλά και όλων των κατοίκων του Δρυού αποτελούν «φωνή βοώντος εν της ερήµω» και ως σήµερα κανείς (αν)αρµόδιος δεν έχει λάβει την απόφαση για την αποκατάσταση των ζηµιών, λες και εµείς οι κάτοικοι της περιοχής είµαστε ξεχασµένοι από τον Θεό τον ίδιο.

Με το µε Α.Π 3111.6/13/98/07.05.1998 έγγραφό του το Υπολιµεναρχείο Πάρου µετά από εξώδικες διαµαρτυρίες των εξ ηµών Παυλάκη Γεωργίου και Ηλία Γκέκα πατέρα της πρώτης εξ ηµών, απευθύνθηκε στην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, στο Επαρχείο (τότε) της Πάρου στην Κοινότητα Μάρπησσας και στον Αστυνοµικό Σταθµό της Πάρου συγκοινοποιώντας µία Απλή Εκθεση Αυτοψίας αναφέροντας ρητώς «ότι υφίσταται ορατός κίνδυνος προκλήσεως ατυχήµατος και απαιτείται άµεση εκτέλεση έργων αποκατάστασης» µε την επίσης παρατήρηση να τοποθετηθούν πινακίδες αναγγελίας υφιστάµενου κινδύνου και τυχόν προστατευτικά κιγκλιδώµατα για την αποτροπή διέλευσης από την εν λόγω επικίνδυνη περιοχή.

Για την αποκατάσταση του δρόµου, έχουν εγκριθεί τα κονδύλια αλλά ο δήµος και το δηµοτικό συµβούλιο, δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τις εργασίες αποκατάστασης. Η διοίκηση του Δήµου Πάρου τα τελευταία χρόνια αναφέρει συνεχώς πως µπορεί µεν τα σχετικά κονδύλια να έχουν εγκριθεί – µάλιστα ο κ. Αντώνιος Ραγκούσης Πρόεδρος του Δ.Δ. είχε αναφέρει σε τοπική εφηµερίδα πως υπήρχε ολοκληρωµένη µελέτη για την αποκατάσταση του έργου που θα έπρεπε να θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Πάρου και πως το έργο θα ήταν περίπου προϋπολογισµού 110.000 ευρώ – πλην όµως µέχρι σήµερα καµία από τις εξαγγελίες δεν έχει υλοποιηθεί.

Έκτοτε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου δεν έχει προχωρήσει µε την θεώρηση της µελέτης για λόγους που µπορούµε να αντιληφθούµε αλλά και που παράλληλα δεν µπορούµε να κατανοήσουµε. Ούτε φυσικά και προκήρυξη του σχετικού διαγωνισµού ανάθεσης σε εργολάβο δεν έχει λάβει χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι από εµάς έχουν σπίτια και ξενοδοχεία επί του παραλιακού δρόµου, δεν δυνάµεθα να τα χρησιµοποιήσουµε καθώς είναι άκρως επικίνδυνα. Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που εφάπτονται µε τον κατακρηµνισµένο δρόµο, όπως τονίζουν στα έγγραφα τους προς το δηµοτικό συµβούλιο, αυτά δεν µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν καθώς η πρόσβαση τους είναι αδύνατη σε αυτά, ενώ και η παραµονή τους µέσα είναι επικίνδυνη καθώς έχει διαβρωθεί πλήρως ο βράχος κάτω από τις αυλές τους», όπως δείχνει και η φωτογραφία.

Ο κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής του µοναδικού µας περιουσιακού στοιχείου αλλά και της ζωής µικρών παιδιών και τουριστών, γιατί δεν έχουν τοποθετηθεί πινακίδες αναγγελίας υφιστάµενων κινδύνων ή άλλων κατάλληλων µέσων για αποτροπή διέλευσης και παραµονής στην µικρή παραλία που έχει δηµιουργηθεί κάτω από το βράχο είναι εµφανής στις φωτογραφίες που σας έχουµε στείλει κατά καιρούς .

Με την υπ’ αριθµ. 265/18.0.7.2011 απόφασή του το Δ.Σ. του δήµου Πάρου, αποφάσισε την έγκριση της από 17.06.2011 «Πραγµατογνωµοσύνης για την διάβρωση ακτών στον Δρυό» που ολοκληρώθηκε από τον Μηχανικό κ. Ν. Δηµηρακόπουλο και περιέχει πλήρη αναφοράς τον τρόπο που θα διενεργηθεί η αποκατάσταση της παραλίας του Δρυού καθώς και οι µελέτες που θα πρέπει να προηγηθούν.

Είναι φανερό πλέον σε εµάς αλλά και στους λοιπούς κατοίκους του Δρυού πως η Δηµοτική Αρχή παρά την ύπαρξη αυτής της Πραγµατογνωµοσύνης, δεν έχει αποφασίσει να προχωρήσει στις άµεσες εκείνες ενέργειες που προαπαιτούνται ώστε το έργο να προχωρήσει. Όλοι πλέον γνωρίζουν και αντιλαµβάνονται πως ο κίνδυνος που ελλοχεύει τόσα χρόνια να υποστούν καταστροφή οι κατοικίες µας, να τραυµατισθεί ο οποιοσδήποτε αυξάνεται µέρα µε την ηµέρα καθώς η διάβρωση της παραλίας και ιδίως στο κοµµάτι που βρίσκονται τα σπίτια µας συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. Κάποιος λοιπόν εκ των αρµοδίων θα πρέπει να λάβει την τελική απόφαση, ώστε το έργο να ξεκινήσει και ο Δρυός να αποκτήσει την νέα του όψη.

Είµαστε αποφασισµένοι να λάβουµε όλα εκείνα τα µέτρα για την προστασία των κατοικιών και των επιχειρήσεών µας που έχουν πλήρως απαξιωθεί από την τεράστια ευθύνη που βαρύνει τους ανευθυνουπεύθυνους της των εκάστοτε προϊσταµένων της δηµοτικής αρχής αυτά τα 14 χρόνια που έχουν περάσει από την καταστροφή, η οποία και συνεχίζεται. Κανείς πλέον δεν µπορεί να παίζει µε την περιουσία µας και την αγωνία µας αν και πότε θα πέσει το σπίτι µας».