«Αχ Ευρώπη» | Σοκ από ερώτηση Κ. Μπιζά στο περιφερειακό συμβούλιο

 

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 10 Μαρτίου 2012

Την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στη Σύρο συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Ένα από τα κυριότερα θέµατα που απασχόλησαν το συµβούλιο ήταν η ενηµέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Το πρόγραµµα θα αντικαταστήσει το ΕΣΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε τις προτάσεις της και το θεσµικό πλαίσιο από το 2013.

Όπως προκύπτει…

…από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τις νησιωτικές περιφέρειες. Έτσι, η Περ. Ν. Αιγαίου προτείνεται στην 3η κατηγορία των περισσότερων αναπτυγµένων περιφερειών (µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 90% του µέσου όρου της Ε.Ε.), λόγω του υψηλού ΑΕΠ των  µεγάλων νησιών (Ρόδος, Κως κλπ). Ο Περιφερειακός Σύµβουλος Πάρου-Αντιπαρου (αντιπολίτευση) στην Περιφέρεια κ. Κ. Μπιζάς επισήµανε «ότι προφανώς αυτό, σηµαίνει τον αποκλειςµό µας από επενδύσεις σε έργα υποδοµών, µεταφορών και περιβάλλοντος, καθώς θεωρούµαστε Περιφέρεια που έχει αντιµετωπίσει όλα τα προβλήµατά τις ως τις τις υποδοµές, γεγονός που προφανώς δεν ισχύει. Αυτό θα επιφέρει ενίσχυση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των πόρων µας θα προέρχονται από το ΕΚΤ και θα πρέπει να κατευθύνονται κυρίως σε άυλες δράσεις, τη στιγµή που η Περιφέρεια µας έχει ανάγκη από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή βασικών έργων υποδοµής».
Το «σοκ»

Ο κ. Μπιζάς στη συνέχεια της συνεδρίασης έκανε την εξής ερώτηση στον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδη: «Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ 2007-2013, προβλέπονταν για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 280 εκατοµµύρια ευρώ. Την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 τι προβλέπεται;».
Η απάντηση του κ. Μαχαιρίδη «πάγωσε» όλους τους συµβούλους αφού είπε: «Σαράντα εκατοµµύρια ευρώ». Η απάντηση Μαχαιρίδη θα πρέπει να βάλει σε σκέψεις πολλούς. Καταρχάς είναι ολοφάνερο ότι τα40 εκ. ευρώ δεν πρόκειται να πάνε σε έργα υποδοµής, αφού θεωρούµαστε «ανεπτυγµένη Περιφέρεια», αλλά σε άλλες άυλες δράσεις. Όσα έργα δεν εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ θεωρείται αδύνατον να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Ευρώπη 2014 – 2020». Για κάποια έργα ειδικά στο νησί µας, θα πρέπει να ελπίζουµε µετά το 2020…

Ο κ. Κ. Μπιζάς στην τοποθέτησή του είπε: «Ποια είναι όµως η πραγµατικότητα για τα περισσότερα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου το 2012; Τα νησιά µας έχουν σηµαντικές ελλείψεις σε σχολεία και αθλητικές εγκαταστάσεις που να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την διαπαιδαγώγηση και την άθληση των παιδιών µας. Στην Πάρο τα παιδιά του Γυµνασίου Παροικίας χρησιµοποιούν προκάτ αίθουσες από το 2007, ενώ δεν υπάρχει κλειστό γυµναστήριο σε ολόκληρο το νησί. Η ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στα περισσότερα νησιά είναι στο «κόκκινο». Τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου µε πληθυσµό 15.000 κατοίκων το χειµώνα και περίπου 100.000 κατοίκων το καλοκαίρι, καλύπτονται ιατρικά από ένα Κ.Υ. υποστελεχωµένο κατά 50%, χωρίς παιδίατρο, χωρίς ορθοπεδικό , χωρίς γυναικολόγο, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς επαρκές προσωπικό στο ΕΚΑΒ κλπ».

Ο κ. Μπιζάς έκανε ακόµα αναφορές για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τα φοροεισπρακτικά µέτρα, για τους κατοίκους που βρίσκονται κάτω από τα όρια φτώχιας και για άλλα προβλήµατα καθηµερινότητας. Σε ό,τι αφορά τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις είπε: «πρέπει να µπει ένα φρένο στην ασυδοσία των εφοπλιστών που θέλουν τα νησιά µας, για να τα «αρµέγουν» µόνο την θερινή περίοδο και όταν υπάρχουν αυξηµένες πληρότητες. Έχει χαθεί η κοινωνική και πατριωτική σχέση που είχαν µε τα νησιά µας οι παλιοί εφοπλιστές».

Τέλος, ο κ. Κ. Μπιζάς απευθυνόµενος στο σώµα είπε: «Έχουµε υποχρέωση ως  Περιφερειακή Αρχή να µην αφήσουµε τα νησιά µας στο γενικό διαπραγµατευτικό παιχνίδι των ισχυρών κρατών – µελών, αλλά να δώσουµε δυναµικό παρόν µε ισχυρές θέσεις σε όλα τα επίπεδα διαβούλευσης πριν την τελική ψήφιση των νέων Διαρθρωτικών Ταµείων 2014 – 2020».