Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας νοτίου Αιγαίου | Κυκλάδες & Δωδεκάνησος | Τα θέματα

 


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/ 03 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), με θέματα:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: « Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Άνδρου (2012)».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: « Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Τήνου  (χρήση 2012)».
3. Στέγαση υπηρεσιών Π.Ε. Κέας.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Γυμνασίου στην Κω» προϋπολογισμού 2.500.000,00€ αναδόχου Κξία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΙΧ. -ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ.& ΣΙΑ Ε.Ε.
5. Αποστολή πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτί φωτοαντιγραφής για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου προϋπολογισμού 56.000,00€ με Φ.Π.Α.
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αυτόνομα συστήματα οδοφωτισμού στις περιοχές Άργους και Εμπορίου Ν. Καλύμνου.
7. Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Ρόδου για το έτος 2012 προϋπολογισμού 69.500,00€ με ΦΠΑ καθώς και το πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης.
8. Α. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς 2012» και  Β. Έγκριση ορισμού μελών στις Επιτροπές α) παραλαβής αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών και β) αξιολόγησης ενστάσεων του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού.
9. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην πόλη της Ρόδου (περιοχή ΟΡΦΕΑΣ)» προϋπολογισμού 90.000 €.
10. Τροποποίηση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2012.
11. Ανάθεση  δικαστικών υποθέσεων.
12. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
13. Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
14. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.
16. Αποδοχή χρηματοδότησης
17. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων.