ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής | Τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 19/03/12  και ώρα 12:00,στην αίθουσα Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1] Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση  διάθεσης  πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2012.
2] Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπεύθυνου για το ελικοδρόμιο σχετ. Δ11/Α/4894/2397 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών.
3]Προσαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων ύδρευσης βάση της ΠΟΛ1242/24.11.11