Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου

 


Δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 16η Μαρτίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Χάραξη πολιτιστικής πολιτικής – καλοκαίρι 2012 – προγραμματισμός εκδηλώσεων».