Δεν συµφωνεί ο εµπορικός σύλλογος για τους καβοδέτες | Αλλά μετά την λήψη απόφασης

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 25/02/12

Ο εµποροεπαγγελµατικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου µε ανακοίνωσή του στις 20/2 δηµοσιοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την επιτροπή για τις προσλήψεις των καβοδετών. Όπως είχαµε γράψει στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας οι δύο προσλήψεις επίκουρων λιµενεργατών στο λιµάνι της Παροικιάς έφεραν πολλές συζητήσεις, αφού σύµφωνα µε τον κανονιστικό νόµο προτιµώνται τα τέκνα των φορτοεκφορτωτών.

Έτσι, σύµφωνα µε τον εµποροεπαγγελµατικό σύλλογο αποφασίστηκε…


…οµόφωνα όπως παραιτηθούν και τα δύο µέλη που είναι εκπρόσωποι του συλλόγου στην επιτροπή. Ο λόγος που οδηγήθηκε ο σύλλογος στην παραπάνω πράξη είναι διότι υπάρχει παράλειψη των κοινωνικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Μάλιστα, ο εµπορικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του γράφει «οµόφωνα αποφασίστηκε ότι σε µελλοντικές παρόµοιες αποφάσεις του συλλόγου, κριτήριο θα αποτελούν τα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια».

Υπέρ και κατά

Ο εµπορικός σύλλογος τυραννήθηκε από την παραπάνω ιστορία όσο κανείς άλλος φορέας εξ όσων συµµετείχαν στην επιτροπή. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε συνάντηση το ΔΣ του συλλόγου στο Λιµεναρχείο Πάρου για να συζητήσει διεξοδικά το θέµα.

Όπως γράψαµε και στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας µας ο νόµος έχει «κενά» σε ότι αφορά τον τρόπο πρόσληψης των λιµενεργατών. Σ’ αυτές τις δύσκολες οικονοµικά εποχές όλοι ήθελαν να προσληφθούν άτοµα που έχουν δυσκολία στο να τα βγάλουν πέρα οικονοµικά. Δυστυχώς, όµως ο νόµος τους έδενε τα χέρια. Ο εµπορικός σύλλογος από ευθιξία αποφάσισε να παραιτηθούν τα µέλη του από την επιτροπή. Αυτό, ίσως έπρεπε όµως, να το κάνει πριν τη συνεδρίαση της επιτροπής, ώστε να καταδειχθεί µε τον επισηµότερο τρόπο το άστοχο του νόµου.