Ξεκινάει το έργο της δημιουργίας Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά

Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τον Ανασχεδιασμό του παλαιού κτιρίου του SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, παρουσίασε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης μιλώντας στα στελέχη του Ο.Λ.Π. Α.Ε με θέμα την εξέλιξη του Επενδυτικού Προγράμματος Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2012-2016.

Όπως είναι γνωστό, Διυπουργική Επιτροπή είχε εγκρίνει το 2011 τη μετατροπή της Ηετιώνιας Ακτής σε Πολιτιστική Ακτή Πειραιά με διαμορφώσεις…

…όλης της εντός λιμενικής ζώνης έκταση 180 στρ. σε ενιαίο πολιτιστικό πάρκο Μουσείων, περιπάτου, αναψυχής και θεματικών εκδηλώσεων.

Ήδη (α) έχει συνταχθεί προμελέτη για την ανάπλαση όλης της περιοχής από τον Άγιο Διονύσιο μέχρι τη Λ. Α. Παπανδρέου για μετατροπή της σε ενιαίο πάρκο, (β) εντός του Μαρτίου προκηρύσσεται η μελέτη-κατασκευή του νέου αυτού πάρκου (Δραπετσώνας), (γ) ξεκινάει ο καθαρισμός και η ανάπλαση του παραχωρηθέντος στο ΥΠΠΟ από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. όμορου χώρου με την αρχαιολογική έκταση και (δ) ξεκινάει το έργο ανάπλασης και επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου των Ηετιωνίων Πυλών βάσει Μελετών του ΥΠΠΟ και χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες για την ανακατασκευή της Πέτρινης Αποθήκης, στην οποία θα στεγασθεί το Μουσείο Μετανάστευσης και το Ιστορικό Αρχείο του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ενώ κατασκευάσθηκε ειδική Πύλη για την επίσκεψη του πλοίου HELLAS LIBERTY.

Φώτο: Το Εγκαταλειμμένο κτήριο που θα γίνει μουσείο, όπως είναι σήμερα.
Το βλέπουμε στα αριστερά του καραβιού, καθώς πλέουμε εντός της εισόδου του λιμανιού του Πειραιά, στην θέση ελλιμενισμού των Κρητικών πλοίων.

Όσον αφορά το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων:
(α) Το ΥΠΠΟΤ με Απόφασή του ενέκρινε το κτηριολογικό πρόγραμμα,
(β) με την ίδια απόφαση ενέκρινε τη Μουσειακή Προμελέτη και
(γ) Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανέθεσε στο Ε.Μ.Π. τη σύνταξη οριστικής μελέτης στατικής επάρκειας.       

Σήμερα ξεκινάει η ουσιαστική εφαρμογή ενός σημαντικού έργου πολιτισμού για τον ευρύτερο Πειραιά. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μετά το Μουσείο της Ακρόπολης στον χώρο του ΥΠΠΟ. Η ανάγκη μετατροπής του υπάρχοντος κτιρίου του SILO σε μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων καθώς και της Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου της Ηετιώνιας Ακτής έρχεται να καλύψει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την επιλογή μελετητού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του ως άνω έργου.

Το Μουσείο θα είναι μοναδικό τόσο για ελληνικά όσο και για τα διεθνή μουσειακά δεδομένα. Θα είναι πρωτίστως αρχαιολογικό, θα ληφθεί ωστόσο ιδιαίτερη μέριμνα για την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ αρχαιολογικών ευρημάτων και νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και για τον εκπαιδευτικό του ρόλο για το σύνολο των επισκεπτών. Γενικότερα το Μουσείο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο προορισμού, τόσο των κατοίκων της πόλης του Πειραιά και της Αττικής, αλλά επίσης και δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό και στάση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Ο διαγωνισμός για το SILO θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στον μουσειακό χάρτη της χώρας  και θα παρουσιάσει στο ευρύ κοινό τμήματα της ναυτικής ιστορίας του εκθέτοντας ένα πλήθος ευρημάτων που σήμερα είτε βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα μουσεία είτε έχουν αποθηκευτεί στερούμενα δυνατότητας εκθέσεως. Η άμεση γειτνίαση του  SILO με τη θάλασσα και ο ρόλος που έχει παίξει στη ζωή του λιμανιού το καθιστούν ιδανικό χώρο για τη μετατροπή του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Ο διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου της Ηετιώνιας Ακτής έχει σαν στόχο να αναβαθμίσει τις υπαίθριες δραστηριότητες των κατοίκων με τη δημιουργία καινοτόμων χώρων και δραστηριοτήτων πολιτισμού και ψυχαγωγίας που λείπουν από το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Το συνολικό ποσό των χρηματικών βραβείων που θα δοθεί είναι 118.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά στη χορήγηση συνολικά 5 βραβείων. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί επταμελής Κριτική Επιτροπή η οποία θα αναλάβει την διαδικασία αξιολόγησης των διαγωνιζομένων. Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από:

  • 1 κριτή «εκ προσωπικοτήτων»
  • 2 εκπροσώπους της διοργανώτριας αρχής
  • 4 κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της Υ.Α.   26804/2011, επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

           Τα κριτήρια αξιολόγησης με βάση τα οποία η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους είναι συνοπτικά:

  • Η αρχιτεκτονική σύλληψη του χώρου
  • Η χωροθέτηση των λειτουργιών του Μουσείου και του Περιβάλλοντος Χώρου
  • Η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν  την από Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη προέλευσης και καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έχει οριστεί σε 5 μήνες (έναρξη διαγωνισμού η 20η Μαρτίου, παράδοση η 20η Σεπτεμβρίου).

Για το σκοπό αυτό, θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο διαδίκτυο, ειδικός δικτυακός τόπος, μέσω του οποίου θα μπορεί να παρακολουθεί κανείς το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών.

Προετοιμασία για την υποδοχή κρουαζιέρας

Στην αίθουσα συσκέψεων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. συνήλθε ευρεία σύσκεψη όλων των φορέων και χρηστών του λιμανιού, με θέμα «Λειτουργική Προετοιμασία Κεντρικού Επιβατικού Λιμένα θερινής περιόδου 2012», υπό την προεδρία του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργου Ανωμερίτη.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, το Λιμενικό Σώμα, η Αστυνομική Διεύθυνση και η Τροχαία Πειραιά, το Τελωνείο Πειραιά, η Διεθνής Ναυτική Ένωση και οι επαγγελματικοί φορείς της Ακτοπλοΐας και της Κρουαζιέρας καθώς και διευθυντικά στελέχη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Από τη σύσκεψη προέκυψαν σημαντικά θέματα συντονισμού, τόσο σε σχέση με το Port-control και τις πλοηγήσεις στο θαλάσσιο χώρο, όσο και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις οδικούς άξονες (Γούναρη, Εθνικής Αντιστάσεως και Σκυλίτση). Επίσης συζητήθηκαν τα θέματα των ταξί και των δημοσίων συγκοινωνιών εντός της ζώνης λιμένα καθώς και η πλήρης λειτουργία του νέου Σταθμού Επιβατών Κρουαζιέρας Β΄ (Θεμιστοκλέους) από τον Μάιο. Σημειώνεται ότι από το φθινόπωρο θα αρχίσουν τα έργα μετρό στο Σταθμό «Πειραιάς» στην Ακτή Αλών, γεγονός που θα επιφέρει ορισμένες μεταβολές στη λειτουργία του λιμανιού στην περιοχή αυτή.

Κοινή, τέλος, ήταν η θέση ότι το λιμάνι οφείλει να λειτουργεί παρέχοντας ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες και προς αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν συνεχείς διμερείς συναντήσεις όλων των φορέων υπό το συντονισμό του Γενικού Δ/ντή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Σταύρου Χατζάκου.