Μέχρι 30/6/ 2012 η δυνατότητα ένταξης σε εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κτηνοτροφικών κτισμάτων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 339/2//3.1.2012 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 53/Β/2012) οι  κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να εξαιρέσουν από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτηνοτροφικά κτίσματα της εκμετάλλευσής τους, μπορούν να καταθέσουν μέχρι  30.6.2012 αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ότι τα κτίσματα αυτά αναγέρθηκαν  πριν την 20.3.2003.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στη Σύρο τηλ.2281079441 καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  (πρώην Επαρχεία) των νησιών του Νοτίου Αιγαίου.