ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Ζήτημα προβληματικής λειτουργίας στην ασφάλεια;

 

Στις 3/2/12 κατατέθηκε από το συνδυασμό της μειοψηφίας «Μένουμε Αντίπαρο» (με επικεφαλής τον Σ. Σκούρτη) του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου το παρακάτω αίτημα (Αρ.Πρωτ:346/3-2-12) προς το προεδρείο:

“…όπως εντάξετε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου τα ζητήματα της πλημμελούς αστυνόμευσης, της ελλιπούς στελέχωσης του αστυνομικού σταθμού, καθώς και προτάσεων και μέτρων, που οφείλει να λάβει το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα παραπάνω, καθώς και με το διαρκώς αυξανόμενο αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων και των θερινών επισκεπτών της”