Μάχη για µία θέση εργασίας στο λιµάνι Πάρου…


Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 18 Φεβρουαρίου 2012

Η ανεργία και οι δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει το νησί µας προκάλεσαν «συγκρούσεις» όσον αφορά την απόφαση για την πρόσληψη δύο επίκουρων καβοδετών στο λιµάνι της Παροικιάς. Συγκεκριµένα…

…την περασµένη Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η επιτροπή που έκανε την πρόσληψη των καβοδετών. Στην επιτροπή µετείχαν ο Λιµενάρχης Πάρου κ. Κων/νος Γιαλελής, ο εκπρόσωπος των ναυτικών πρακτόρων κ. Δ. Πετρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Λιµενικού Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου κ. Στ. Φραγκούλης και ο εκπρόσωπος του εµπορικού συλλόγου του νησιού µας κ. Τάσος Τριαντάφυλλος.

Με ψήφους 3-1 (µειοψήφησε ο Λιµενάρχης κ. Κ. Γιαλελής) προσλήφθηκαν δύο άτοµα και απορρίφθηκαν οι υπόλοιποι 15. Σηµειώνουµε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά υπήρχαν τόσο πολλοί (17) υποψήφιοι. Σ’ αυτό ίσως να βοήθησε η πλήρης ενηµέρωση που είχε προηγηθεί για τις προσλήψεις και βέβαια, η αναδουλειά που υπάρχει στο νησί µας. Όπως λέγουν αυτοί που γνωρίζουν τις διαδικασίες πρόσληψης σ’ αυτή τη διαδικασία είχαν ζητηθεί παραπάνω δικαιολογητικά απ’ ότι είχαν ζητηθεί για παρόµοιες προσλήψεις στο παρελθόν.

 

Η δουλειά

Η δουλειά του καβοδέτη δεν είναι εύκολη και δεν είναι κερδοφόρα όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια. Η µείωση των δροµολογίων έφερε και στους καβοδέτες λιγότερα έσοδα, καθώς πληρώνονται ανάλογα µε τις αφίξεις των πλοίων.

Τη χειµερινή περίοδο µάλιστα, ειδικά µετά τις φετινές περικοπές των δροµολογίων, υπάρχουν µήνες που οι καβοδέτες εισπράττουν από 250 έως 350 ευρώ. Έως και πριν λίγους µήνες στο λιµάνι της Πάρου εργάζονταν 16 καβοδέτες. Λόγω συνταξιοδοτήσεων και ασθενειών η δύναµή τους µειώθηκε στα 11 άτοµα. Έτσι, κρίθηκε ορθό ότι πρέπει να προσληφθούν άλλα δύο άτοµα, ώστε το καλοκαίρι να µπορεί να βγαίνει το αυξηµένο πρόγραµµα σε σχέση µε τους χειµερινούς µήνες. Και οι δύο προσλήψεις που έγιναν αφορούσαν επίκουρους και δεν είναι µόνιµες θέσεις, χωρίς αυτό να σηµαίνει ουσιαστικά ότι δεν θα γίνουν µόνιµες από τη στιγµή που οι ίδιοι δείξουν ζήλο στην εργασία τους. Και αυτό διότι στο άρθρο 4 του κανονιστικού νόµου του 1932 για τις προσλήψεις καβοδετών αναγράφεται: «[…] προτιµώνται κατά σειράν εφ’ όσον επέδειξαν ήθος και εργατικότητα κατά την δοκιµασίαν των ως επίκουροι ως εξής: α) οι κεκτηµένοι µείζονα χρόνον υπηρεσίας επίκουροι φορτ/ταί βάσει στοιχείων του ΙΚΑ».

 

Οι προστριβές

Οι περισσότεροι εξ όσων απερρίφθησαν για τις θέσεις, ισχυρίζονται ότι οι δύο που προσελήφθησαν δεν είχαν τη µικρότερη φορολογική δήλωση. Όµως, αυτό, δεν είναι ο βασικός τυπικός λόγος για την πρόσληψη ατόµου διότι η νοµοθεσία «µπάζει».

Άλλωστε, όταν βγήκε η ανακοίνωση στο τέλος Σεπτεµβρίου και είχε δοθεί από το Λιµεναρχείο σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα του νησιού µας προς δηµοσίευση, απλά για την αίτηση ζητούσαν διάφορα τυπικά προσόντα (ταυτότητα, ιατρική βεβαίωση, χαρτί στρατολογίας, ποινικό µητρώο κλπ). Επίσης, ζητούσαν εκκαθαριστικό σηµείωµα της εφορείας, αλλά δίχως αυτό να διευκρινίζεται ότι θα «έπαιζε» κάποιο ρόλο για την πρόσληψη. Πάντως, για να υπήρχε στα δικαιολογητικά, σηµαίνει, ότι το επιθυµητό θα ήταν να προσληφθούν άτοµα που είχαν µεγαλύτερη οικονοµική ανάγκη από τους υπόλοιπους. Αυτό, είναι και το κοµβικό σηµείο που οδήγησε στις προστριβές.

Από την άλλη, κάποιοι που ψήφισαν υπέρ των ατόµων που προσλήφθηκαν υποστηρίζουν ότι οδηγήθηκαν εκεί, λόγω της παραγράφου που αναγράφει ότι προτιµώνται «τα τέκνα κατ’ αρχήν των εξελθόντων και εν συνέχεια των εν ενεργεία φορτοεκφορτωτών λιµένων». Σηµειώνουµε ότι τα τέκνα φορτοεκφορτωτών προτιµούνται και εκ των πολυτέκνων και εκ των προστατών οικογενειών σύµφωνα µε  τη σχετική νοµοθεσία. Με λίγα λόγια, οι προσλήψεις καβοδετών στο λιµάνι µε τον τρόπο που ορίζει ο κανονιστικός νόµος είναι άδικος. Και αυτό, διότι, το πολιτικό µάτι κατανοεί αµέσως ότι ο νόµος που ορίζει τον τρόπο προσλήψεων στηρίζεται σε ένα αλισβερίσι του τότε νοµοθέτη µε τις συντεχνίες των φορτοεκφορτωτών. Όσοι ψήφισαν µε γνώµονα τι λέει κατά λέξη ο νόµος, θα ισχυριστούν ότι έχουν δίκιο, και κανείς δεν µπορεί να τους το ανατρέψει αυτό, διότι το λέει ο νόµος. Όµως αυτό, δεν το λέει ο ηθικός νόµος και δεν γνωρίζει κανείς, αν αυτό ίσχυε πάντα και σε παλαιότερες προσλήψεις. Ατυχώς, γύρω από το θέµα αναπτύχθηκε την τελευταία εβδοµάδα µία ολόκληρη παραφιλολογία και ακούστηκαν πράγµατα που είναι «βαριά». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο εµποροεπαγγελµατικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για σήµερα, στις 2:30 το µεσηµέρι στα γραφεία του, καθώς θεωρεί ότι µπήκε στο στόχαστρο διαδόσεων σε βάρος του.