Εκδήλωση της Περιφέρειας για την αγροτική οικονομία…στα Δωδεκάνησα μόνο

Από τη διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δημοσιοποιήθηκε πληροφόρηση ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 24/2 συνάντηση στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Παμπάκα, με σκοπό να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα την Αγροτική Επιχειρηματικότητα. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Απριλίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές σύντομα στους ενδιαφερόμενους. Για το αν θα γίνει παρόμοια εκδήλωση στις Κυκλάδες δεν γίνεται αναφορά. Επίσης…

…η Περιφέρεια ενημέρωσε για αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη με τις οποίες εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία Σύμης και Κάσου με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 εκ.€, δύο νέα σημαντικά έργα για τον τομέα της υγείας, που συμβάλλουν στο στόχο για τη στήριξη των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει στο Δήμο και θα έχει συνολική έκταση 651 τ.μ., ενώ το αντίστοιχο κτίριο στην Κάσο θα έχει έκταση 326 τ.μ. Καθεμιά από τις μονάδες θα περιλαμβάνει 2 εξεταστήρια γενικής χρήσης, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο βραχείας νοσηλείας, γραφείο γιατρών, αίθουσα αναμονής, καθώς και τους απαιτούμενους σύγχρονους χώρους υγιεινής. Επίσης έχει προβλεφθεί η προμήθεια του απαραίτητου ιατρικού, τεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η ηλεκτροδότηση και οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.
Δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα για να ανακατασκευαστούν ή να κατασκευαστούν νέα κτήρια ιατρείων για τα μικρά νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η Αντίπαρος.