Προτάσεις Ν. Χρυσόγελου για θέματα στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, Επικεφαλής «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ»  Νίκος Χρυσόγελος και εδώ και λίγες εβδομάδες ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, δημοσιοποίησε τις προτάσεις του για την επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου. Πρόκειται για θέματα που αφορούν σε επείγουσες ανάγκες, όπως διαμορφώνονται από το πολιτικό – κοινωνικό πλαίσιο των εξελίξεων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν. Χρυσόγελος παρά τα καθήκοντα του στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διατηρεί τα καθήκοντα του και στο περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου. Ακολουθούν οι προτάσεις:


Ο Ν. Χρυσόγελος

ΘΕΜΑ: 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-
Πρόταση για θέματα που προτείνουμε να συζητηθούν
«Η χώρας μας συνεχίζει να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε μια βαθιά και πολύπλευρη κρίση που δεν είναι απλώς δημοσιονομική ή οικονομική, αλλά και κοινωνική και περιβαλλοντική καθώς ολοένα και περισσότεροι πόροι από τους ήδη περιορισμούς αποστερούνται από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους.

Όπως έχουμε επισημάνει ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην περιοχή μας και να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της Περιφέρειας, χρειάζεται να διαμορφώσουμε, μέσα από έναν δομημένο και σε βάθος διάλογο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, ένα  Στρατηγικό Σχέδιο Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης και Απασχόλησης 2012-2020, δηλαδή ένα εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση, στο οποίο θα γίνονται επιλογές ως προς το μέλλον της περιφέρειας Ν. Αιγαίου αλλά και ως προς τον ρόλο που θέλει να παίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι φανερό εξάλλου ότι με τον ένα ή τον άλλα τρόπο οι Περιφέρειες θα κληθούν να παίξουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και φυσικά είναι και δικιά μας θέση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην έξοδο από την κρίση.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ζητάμε στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 15η στη Σύρο, να τεθούν προς συζήτηση τέσσερα θέματα προτεραιότητας. Πιο συγκεκριμένα:

Ι) Το θέμα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων,
ΙΙ) Τα θέματα της διαχείρισης του νερού
ΙΙΙ) Τα θέματα συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση αλλά και επαγγελματικούς και κοινωνικούς   φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά νησιωτικές περιοχές σε θέματα σύνδεσης του τουρισμού με την πράσινη ενέργεια, την ποιοτική και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς την προστασία περιβάλλοντος.
ΙV) Προτείνουμε, τέλος, να συζητήσουμε τη διοργάνωση ενός ειδικού συνεδρίου για τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή κοινή αλιευτική πολιτική και το τι θα σημαίνει αυτή για τις νησιωτικές περιοχές, προσκαλώντας και την επίτροπο για θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία κα Μαρία Δαμανάκη.
1. Σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους στο Ν. Αιγαίο

Η ανεργία, ιδιαίτερα κάποιων σημαντικών κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων, όπως είναι οι οικοδόμοι, οι νέοι, οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώνται από μοντέλα “all inclusive”, αλλά και η ανασφάλεια των εργαζομένων στο ναυπηγείο Σύρου κάνει απαραίτητη την επεξεργασία και προώθηση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης στο Ν. Αιγαίο, πολύ περισσότερο που τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και η περιφέρεια μας δεν είναι πια μια από αυτές που δεν επηρεάζονται από την ανεργία. Προτείνουμε, λοιπόν, να μπει ως θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη της 15ης συνεδρίασης του ΠΣ το θέμα του σχεδίου στρατηγικής για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, καθώς εκτός των παραπάνω:

(α) υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ανακοινώσεις Μπαρόζο, συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την συμμετοχή του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης, συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις κυβερνήσεις των 8 κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα),
(β) διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (νόμος 4019/29-09-2011) που ευνοεί τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(γ) ως Οικολογικός Άνεμος θα φιλοξενήσουμε την άνοιξη εκπροσώπους ευρωπαϊκών Δικτύων Κοινωνικών Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων (Rre-use).

Όπως τόνισα και στην πρώτη μου παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, αν και δεν είναι γνωστό ποιοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα παραμείνουν αδιάθετοι στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, είναι θετική η ανακοίνωση του κ Μπαρόζο για επαναπρογραμματισμό με στόχο να διατεθούν  αυτοί για να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων και οι ΜΜΕ. Η πρότασή μου – και πρόταση των Πράσινων – είναι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των περιφερειών, μέσα στις περιφέρειες, και με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες που είναι έντασης εργασίας, δημιουργούν δηλαδή πολλές θέσεις εργασίας ενώ δεν απαιτούν μεγάλα κεφάλαια ή βαριές υποδομές. Τέτοιοι τομείς, με μεγάλη δυναμική για την απασχόληση νέων, που συμβάλλουν παράλληλα στην κοινωνική συνοχή αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η πράσινη οικονομία και καινοτομία.

Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι να συζητηθεί άμεσα το θέμα, στην επόμενη συνεδρίαση στις 2 Μαρτίου, με τη συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων, των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για την απασχόληση στο Ν. Αιγαίο που θα αφορά κρίσιμους τομείς για την περιοχή μας. Είναι αναγκαίο αυτό να γίνει άμεσα με δεδομένο ότι – όπως δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Joh. Hahn – η Κομισιόν  θα συζητήσει με τις κυβερνήσεις των 8 κρατών μελών που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις του στο Ευρωκοινοβούλιο αρχές Μαρτίου. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνουμε να αναλάβουμε εμείς ως περιφέρεια Ν Αιγαίου να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να μην περιμένουμε την κεντρική κυβέρνηση να αποφασίσει για μας χωρίς εμάς.

2. Ποιότητα νερού και βιώσιμη διαχείριση του νερού στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στα νησιά μας

Στις 19/01/2012 καταθέσαμε επερώτηση για την καταγραφή συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Μακρυωνίτη πήραμε στοιχεία που αφορούν τις μετρήσεις που υπάρχουν για το χρώμιο, ολικό και εξασθενές, στο νερό. Μελετώντας τα στοιχεία καταλήξαμε στις παρακάτω παρατηρήσεις:

  • Οι μετρήσεις δεν αφορούν όλα τα νησιά που τροφοδοτούνται με δικό τους νερό. Έχουμε μετρήσεις από Ρόδο, Νάξο, Αμοργό και Μύκονο για το νερό ύδρευσης και μετρήσεις εμφιαλωμένων μόνο από Ρόδο.
  • Έχουμε μετρήσεις μόνο για μία υδροφόρα το 2010 και δύο το 2011. Για τις γεωτρήσεις Καλάθου στη Ρόδο έχουμε μετρήσεις μόνο για το 2010.
  • Για το πόσιμο νερό από το δίκτυο δεν έχουμε σαφή εικόνα για το ποια ακριβώς είναι τα σημεία δειγματοληψίας για να σχηματίσουμε σαφέστερη εικόνα.
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μετρήσεις αφορούν ολικό χρώμιο και όχι εξασθενές.
  • Οι μετρήσεις στα εμφιαλωμένα νερά  που εξετάσθηκαν τα 2010 και βρέθηκαν να έχουν υψηλές τιμές, είναι ανάλογες με τις τιμές που πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα για τα ίδια νερά από το κόμμα των Οικολόγων Πράσινων νερών και σύμφωνα με τις οποίες κάποιες από αυτές περιέχουν μέχρι  και 22ppb εξασθενούς χρωµίου .
  • Το 2011 δε μετρήθηκαν οι επιβαρυμένες ετικέτες εμφιαλωμένων νερών.
  • Οι μετρήσεις δεν είναι στη διάθεση των πολιτών.

Εξάλλου σε σχέση με την πορεία εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά εμφανίζονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην περιοχή του Ν Αιγαίου, με δεδομένο ότι δεν έχει τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου οποιαδήποτε μελέτη για την κατάσταση των υδάτων (επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων), δεν έχει αναπτυχθεί στην περιφέρεια ένα αποτελεσματικό δίκτυο παρακολούθησης των υδάτων με βάση όλους τους προβλεπόμενους φυσικοχημικούς, βιολογικούς και οικολογικούς δείκτες, δεν έχει συζητηθεί καν το σχέδιο αποκατάστασης της ποιότητας των υδάτων μέχρι το 2015 και διασφάλισης επάρκειας των υδατικών πόρων για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών και των οικοσυστημάτων, ενώ δεν έχει συγκροτηθεί το προβλεπόμενο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, εργαλείο διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.
Ας σημειωθεί ότι θα είμαι ένας από τους συντάκτες της έκθεσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πορεία εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα νερά.


3. Διοργάνωση συνεδρίου ελληνο-γερμανικών φορέων με θέμα: “σύνδεση τουρισμού με την εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη ενέργεια, την ποιοτική και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς την προστασία περιβάλλοντος

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα αλληλεγγύης προς τη χώρας μας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση αλλά και να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο διοίκησης, οικονομίας, κοινωνικής οργάνωσης και προστασίας του περιβάλλοντος. Κρίσιμη παράμετρος για διέξοδο από την κρίση είναι η ενίσχυση βιώσιμων μορφών οικονομίας που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν Αιγαίου προτείνουμε να προχωρήσουμε ως Περιφέρεια και Περιφερειακό Συμβούλιο ένα συνέδριο με θέμα ”Σύνδεση τουρισμού με την εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη ενέργεια, την ποιοτική και βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία καθώς την προστασία περιβάλλοντος” σε συνεργασία με το “Ελληνογερμανικό Δίκτυο Περιφερειών, Δήμων και Πολιτών”(www.grde.eu).
4. Διοργάνωση  συνεδρίου  με θέμα “Νέα ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική και περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

Μέχρι το φθινόπωρο του 2012 και στο πλαίσιο της Κυπριακής προεδρίας στην ΕΕ αναμένεται να εγκριθεί η νέα ευρωπαϊκή Κοινή Αλιευτική Πολιτική και ο Κανονισμός του Θαλάσσιου και Αλιευτικού Ταμείου (Maritime and Fisheries Fund). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται ήδη η σχετική συζήτηση. Μεταξύ άλλων θα είμαι και εισηγητής διατύπωσης γνώμης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δύο αυτά θέματα.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνουμε να διοργανωθεί μέχρι τον Ιούνιο 2012 μια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αφιερωμένη στα θέματα αλιείας και νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με προσκεκλημένους φορείς των αλιέων, εκπροσώπους των νησιωτικών κοινωνιών καθώς και την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη (είναι πρόθυμη να έρθει όπως συζητήσαμε πρόσφατα κατά την σχετική ενημέρωση που έκανε στην ομάδα των Πρασίνων στο Στρασβούργο για τους κύριους άξονες των αλλαγών που προωθεί).

Οι στιγμές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Ας αναλάβουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Περιφέρεια μεγαλύτερες ευθύνες και ρόλο στην προώθηση λύσεων διεξόδου από την κρίση. Οι κοινωνίες τη στιγμή αυτή στρέφονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  και ζητούν τη στήριξή μας πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ αλλά και προσωπικά από τη θέση του ευρωβουλευτή, είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε όχι μόνο με τεκμηριωμένη κριτική αλλά και με προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και λειτουργώντας ως γέφυρα με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».