Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής | Τα θέματα

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή   24/ 2 / 2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο, με θέματα:

 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Μαλώνα – Πλατάνια (Β’ Φάση)» Προϋπολογισμού 3.350.000,00€.

– Εκδίκαση της από 29/11/2011 ένστασης των αναδόχων μελετητών της μελέτης : «Γυμνάσιο Μεσαριάς ν. Θήρας».

 • Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « Προσθήκη Αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Ρόδου ( Κεραμεικός)».
 • Αποδοχή χρηματοδότησης.
 • Έγκριση Πρακτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων/υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο Νομό Κυκλάδων.
 • Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο» αναδόχου BC PERIGRAMMA A.E.
 • Επαναδημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Πάτμου» Προϋπολογισμού:200.000€.
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου « Συντήρηση Κτιρίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου».
 • Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αφαλάτωσης Συμπαραγωγής και Τηλεθέρμανσης στο Αγαθονήσι» Προϋπολογισμού: 179.800€ .
 • Έγκριση Μελέτης, Δημοπράτησης και Ορισμού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή της Γέφυρας του Ποταμού Μακκαρη» Προϋπολογισμού : 600.000€.
 • Έγκριση Παράτασης Περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Γυμνασίου –  Λυκείου Κάσου» (Β’ Φάση) .
 • Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Π.Ν.Α.(Κυκλάδων – Δωδεκανήσου) Έτους 2012.
 • Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών Διοίκησης – Μεταστέγαση υπηρεσιών », προϋπολογισμού 1.615.000,00€.
 • Ανάθεση  δικαστικών υποθέσεων.
 • Έγκριση διαφόρων δαπανών.
 • Έγκριση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας.
 • Έγκριση δράσεων πολιτισμού – αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 • Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.