Αντίθετος και ο Δήµος Αντιπάρου για το σχέδιο Π.Δ.

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 5 Φεβρουαρίου 2012

Έντονη είναι η αποδοκιµασία για το Σχέδιο προεδρικού Διατάγµατος «Κατηγορίες και περιεχόµενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο Αντιπάρου µε απόφασή του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγµατος. Στην τοποθέτησή του στο Δηµοτικό Συµβούλιο Αντιπάρου ο δήµαρχος κ. Γ. Λεβεντάκης πρότεινε το σχέδιο ψηφίσµατος που ακολουθεί, που έγινε οµόφωνα δεκτό.

«Έχοντας υπόψη:

1. Τη Συνταγµατικά κατοχυρωµένη προστασία της ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών. (Σύνταγµα της Ελλάδας άρθρο 101 παρ. 4) «ο κοινός νοµοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους».

2. Το γεγονός ότι τυχόν διατήρηση του άρθρου 14 συνεπάγεται:
α. Την κατάργηση της εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών δόµηση κατοικίας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονοµικής ανάπτυξης και πληθυσµιακής διατήρησης της υπαίθρου.
β. Τον ευτελισµό των περιουσιών των κατοίκων της υπαίθρου.
γ. Τον αφανισµό της οικοδοµικής δραστηριότητας µε συνακόλουθα τον οικονοµικό µαρασµό, την αύξηση της ανεργίας και τελικά την εκποίηση γης έναντι ευτελούς τιµήµατος σε κερδοσκόπους «επενδυτές».

3. Τη διατύπωση του άρθρου 16, µε την οποία καθίσταται ασαφές το καθεστώς δόµησης που θα ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, µε αποτέλεσµα τη διακοπή κάθε οικοδοµικής δραστηριότητας, για οποιαδήποτε χρήση (τουριστική, αγροτική, κατοικία κ.ο.κ.), µε τις ως άνω δυσµενείς συνέπειες.

4. Την ανάγκη προστασίας των συναλλαγών και της νόµιµης προσδοκίας των ηµεδαπών και αλλοδαπών πολιτών για ανέγερση κατοικίας σε άρτια και οικοδοµήσιµα εκτός σχεδίου ακίνητα της ιδιοκτησίας τους, τα οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων αγοράσθηκαν αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης (κατοικία) αυτής αντί υψηλού τιµήµατος και µε υψηλή φορολόγηση από το ελληνικό δηµόσιο.


Προτείνω στο Σώµα τη λήψη της κάτωθι απόφασης:
(σ.σ: το Δηµοτικό Συµβούλιο:) 1. Ζητάει την κατάργηση του άρθρου 14 του σχεδίου Π.Δ. για τις «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» για τους ανωτέρω υπόψη λόγους.
2. Την τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να ορίζεται σαφώς ότι µέχρι την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού θα διατηρείται το σήµερα ισχύον καθεστώς χρήσεων γης και δόµησης.
3. Την ανάρτηση του κειµένου της παρούσας απόφασης στη Δηµόσια Διαβούλευση
4. Να εξουσιοδοτήσει το Δήµαρχο Αντιπάρου για την κοινοποίηση της απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό ΠΕΚΑ, στον Υπουργό Εσωτερικών και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
5. Να εξουσιοδοτήσει το Δήµαρχο Αντιπάρου να προβεί σε οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια – προσφυγή για την υπεράσπιση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των κατοίκων του νησιού µας στην περίπτωση που τα ως άνω δεν γίνουν αποδεκτά».

 

Και νέες αντιδράσεις

Ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων κ. Γ. Βρούτσης µε ανακοίνωσή του στις 27/1, απαντώντας ουσιαστικά σε σχετικά δελτία τύπου βουλευτών Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ που και αυτοί εκφράζουν την αντίθεσή τους για το σχέδιο Π.Δ. – µεταξύ αυτών και οι βουλευτές ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων κ.κ. Παπαµανώλης και Ρήγας – γράφει:
«[…] Ο κ. Σηφουνάκης, παρότι υπουργός της κυβέρνησης Παπαδήµου δεν έπαψε ποτέ να είναι στέλεχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, εκφράζει απόψεις προσωπικές ή του πολιτικού του φορέα. Όσοι προσπαθούν σήµερα να πείσουν ότι µε «δικές τους ενέργειες» θα επιλυθεί το συγκεκριµένο ζήτηµα, όχι µόνο δεν πείθουν αλλά αντίθετα επιδιώκουν να αποκοµίσουν πολιτικά οφέλη».

Επίσης, ο κ. Βρούτσης µε νεότερο δελτίο τύπου στις 1/2 επισηµαίνει:
«[…] Σύµφωνα µε το άρθρο 14, για τον εκτός σχεδίου και εκτός οικισµών χώρο, θα επιτρεπόταν η ανέγερση κατοικίας ΜΟΝΟ για «τον απασχολούµενο µε τη κύρια εκµετάλλευση». Αυτό ουσιαστικά θα οδηγούσε σε απαξίωση της ακίνητης περιουσίας µεγάλου αριθµού των χιλιάδων πολιτών. Επιπλέον, θα δηµιουργούσε  προβλήµατα στις περαιτέρω µεταβιβάσεις αυτών των οικοδοµών. Θα ευνοούσε έτσι ισχυρά οικονοµικά κέντρα να αγοράσουν φθηνά µεγάλες εκτάσεις και να τις εκµεταλλευτούν µε άλλες χρήσεις, πλην κατοικίας. Θα οδηγούσε ουσιαστικά στον ευτελισµό της µικροϊδιοκτησίας και σε εκποίηση περιουσιών σε εξευτελιστικές τιµές υπέρ των οικονοµικά ισχυρών. Και αυτό είναι απαράδεκτο».

Για το ίδιο θέµα το Επιµελητήριο Κυκλάδων έστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό περιβάλλοντος κ. Σηφουνάκη. Το Επιµελητήριο εκφράζοντας την αντίθεσή του µεταξύ άλλων γράφει στην επιστολή:
«Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτό το αίτηµά µας, ευελπιστούµε, ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν θα υπογράψει αυτό το διάταγµα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχει συνδέσει το όνοµά του µε µέτρα αντίθετα στο συµφέρον των Ελλήνων πολιτών και θα έχει συµβάλει στην απαξίωση των περιουσιών τους την οποία θα ακολουθήσουν η πλήρης απαξίωση της πολιτικής, των θεσµών και των δικαιωµάτων που απορρέουν από το Ελληνικό Σύνταγµα».