Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας | Τα θέματα

Την Τετάρτη 22/02/12 στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας στα γραφεία της με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Αίτημα προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Μαργαρίτη Γεωργίου.
2. Αίτημα προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Χαμηλοθώρη Μαρίας.
3. Αίτημα προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Μαλαματένιου Λεονάρδου.
4. Αίτημα προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Κ. Λουκάς & Σία Ο.Ε
5. Αίτημα προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Κ. Λουκάς & Σία Ο.Ε
6. Μεταφορά αντλιοστασίου λυμάτων λιμανιού σε άλλο σημείο.
7. Αίτημα Χαμηλοθώρη Αθανάσιου για κοπή δέντρου.