Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου | Τα θέματα

Δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 17η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση  Προϋπολογισμού έτους 2012 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολής Μουσικής Δήμου Πάρου.
Θέμα 3ο: Αποδοχή παραίτησης του κ. Χρ. Μαούνη από τη θέση του Μάγειρα στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου και ανακοίνωση για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ ενός ατόμου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη της ανωτέρω θέσης.
Θέμα 4ο: Αξιολόγηση αιτήσεων που αφορά στην Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για σύμβαση έργου με έξη γυμναστές για την υλοποίηση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
Θέμα 5ο: Έγκριση  ποσού  για προμήθεια  λογισμικού  από την  εταιρεία   DATA COMMUNICATION
Θέμα 6ο: Πρόταση του κ. Ν. Συνόδη Προέδρου του Π.Σ. «Αρχίλοχος»  για διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας υπό την αιγίδα της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.