Την Κυριακή 12/2/2012 θα κυκλοφορήσουν τα «Νέα Πάρου – Αντιπάρου»

εξαιτίας της απεργίας