Νομεσχέδιο του ΥΠΕΣ ξαναπαίρνει τις αρμοδιότητες ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες; | Αντίδραση Περιφερειαρχών και Γ. Μαχαιρίδη

Την απόσυρση συγκεκριμένων άρθρων και σειρά αλλαγών στο σχέδιο – σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών ζητούν οι Περιφερειάρχες της χώρας, όπως ομόφωνα αποφάσισαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδας), κατά τη διάρκειά της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές 6/2, με τη συμμετοχή και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Συγκεκριμένα, ζητείται η απόσυρση του άρθρου 22, σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται σε κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση ένα ταμείο νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης…», σκοπό του οποίου θα είναι «η διαχείριση πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς αρμοδιότητας των αποκεντρωμένων διοικήσεων».
Όπως τόνισε…

…αμέσως μετά τη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ ο κ. Μαχαιρίδης, μπορεί το συγκεκριμένο εδάφιο να μην αφορά ευθέως το ΕΣΠΑ, όμως «είναι αδιανόητο να δημιουργείται μία ακόμα κοστοβόρος και πολυάριθμη δομή, όταν η χώρα βουλιάζει οικονομικά».  Και συμπληρώνει:

«Με τον Καλλικράτη η ανάπτυξη αποτελεί ευθύνη των αιρετών περιφερειακών δομών και δεν μπορούν δύο διαφορετικοί φορείς να έχουν λόγο και ρόλο στον σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων και δράσεων. Αυτή την πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου δεν τη δεχόμαστε και πρέπει να αποσυρθεί».

Την κάθετη αντίθεσή του εκφράζει ο κ. Μαχαιρίδης και το σύνολο των συναδέλφων του και για το άρθρο 3 του σχεδίου νόμου, που προβλέπει τη λειτουργία Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Ο Περιφερειάρχης βέβαια δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι στο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις, καθώς το ΥΠΕΣ υιοθέτησε σειρά προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτές που αφορούν στη δυνατότητα των Περιφερειών να υλοποιούν προγράμματα απασχόλησης, τη μετακίνηση των περιφερειακών συμβούλων, τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, την αναβάθμιση των Επιτροπών ώστε το Περιφερειακό Συμβούλιο να ασχολείται με μεγάλης πολιτικής σημασίας ζητήματα κλπ.


Ακίνητα
Περιφέρειας

Ομόφωνα, επίσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝΠΕ υποστήριξαν και συμφώνησαν με την τροπολογία που έθεσε υπόψη τους ο κ. Μαχαιρίδης, σύμφωνα με την οποία:
«Ακίνητα, τα οποία με βάση τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 περιήλθαν στην κυριότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το χρόνο κύρωσης του παρόντος Κώδικα χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους ή σε μέρος τους από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα της Δωδεκάνησου παραμένουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα σ’ αυτήν. 

Εκκρεμείς  δίκες μεταξύ του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.  ή άλλων φορέων και νομικών προσώπων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με αντικείμενο τη διεκδίκηση ή την αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων που περιήλθαν σύμφωνα με τα παραπάνω στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταργούνται, τυχόν δε δικαστικές αποφάσεις δεν εκτελούνται.»
Υπηρεσίες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, του νόμου 2218/1994 καθώς και του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.δ.30/1996) δεν καταργήθηκαν και παραμένουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συστεγάζονται σε ακίνητα με αυτές που καταργήθηκαν και περιήλθαν στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 και των μεταγενέστερων νόμων και διατάξεων που αντικατέστησαν, συμπλήρωσαν ή τροποποίησαν αυτόν, συνεχίζουν να στεγάζονται σε αυτά

‘Ηδη ο Περιφερειάρχης έχει αποστείλει σχετικό κείμενο προς τους υφυπουργούς εσωτερικών κ. Πάρι Κουκουλόπουλο και την κα Φώφη Γεννηματά, επισημαίνοντας ότι οι τροποποιήσεις που προτείνει αφορούν στην περιουσία των αιρετών Περιφερειών ειδικά για τη περιφερειακή ενότητα της Δωδεκάνησου λόγω της ιδιομορφίας και της ιστορικής εξέλιξης των ακινήτων του Δημοσίου.

ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Σημειώνεται ότι μετά από συνεργασία και συζήτηση που θα προηγηθεί, οι Εκτελεστικές Επιτροπές της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ θα συναντηθούν την Τετάρτη το πρωί 7/2 με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου περιφερειάρχες και δήμαρχοι θα καταθέσουν τις ενστάσεις και τις προτάσεις τους.