ΓΑΥΡΟΣ Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ | Οι εµπλεκόµενοι πολιτικοί έκαναν τα εύκολα, πολύ δύσκολα | Η «Οδύσσεια» συνεχίζεται


Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 28 Ιανουαρίου 2012

Έγινε η δηµοπρασία του νέου πεδίου ελιγµών αερολιµένα Πάρου

Στο κέντρο της Αθήνας σε ένα πολυώροφο κτίριο κοντά στην πλατεία Συντάγµατος, πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου ο διαγωνισµός ανάδειξης εργολάβου για το έργο κατασκευής εγκαταστάσεων νέου πεδίου ελιγµών αεροδροµίου Πάρου. Δηλαδή, για τις µισές υποδοµές ενός κανονικού αεροδροµίου.

Αυτό από µόνο του, δηλαδή ότι το έργο δεν προωθείται ολοκληρωµένο, αποτελεί την πρώτη αιτία που δεν µπήκε στο ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση) όπως µας είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν. Έτσι, το έργο θα χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό Δηµόσιο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα συνεχιστεί – ως µη όφειλε – η «Οδύσσεια» µέχρι να ολοκληρωθεί το αεροδρόµιο για την Πάρο µας, αφού  θα προχωρούν εργασίες µόνο κάθε φορά που θα περισσεύουν χρήµατα στην χώρα, τα οποία θα µοιράζει το Υπουργείο Υποδοµών κάθε χρόνο σε όλες τις περιοχές της χώρας που υπάρχουν ανάγκες χρηµατοδότησης σε υπό εξέλιξη παρόµοιες κατασκευές.

Άλλο ένα ζήτηµα είναι ότι…

…προκειµένου ο τ. υπουργός υποδοµών Γ. Ραγκούσης να προλάβει να υπογράψει την υπουργική απόφαση για την προώθηση του µισού έργου τελικά, σε διαγωνισµό, έχουν αφεθεί σηµαντικά «κενά» εντός  ακόµα και αυτού του µισού έργου. Εκείνοι που πραγµατικά επιθυµούν να πραγµατοποιηθεί και κυρίως να ολοκληρωθεί µε τον σωστό τρόπο κάποτε το νέο αεροδρόµιο Πάρου, θα πρέπει από σήµερα και για τα επόµενα χρόνια να δώσουν σηµαντικές πολιτικές µάχες για να επιτύχουν τις βελτιώσεις που χρειάζονται, τόσο για το µισό έργο που βγήκε στον διαγωνισµό, όσο και για το υπόλοιπο που ακόµα δεν έχει προχωρήσει.

Η εφηµερίδα µας

Η εφηµερίδα µας παρακολουθούσε βήµα προς βήµα τις εξελίξεις σε ολόκληρη την διαδικασία του διαγωνισµού, από την ηµέρα που προκηρύχθηκε, µέχρι και την ηµέρα που πραγµατοποιήθηκε. Αυτό που ΔΕΝ περιµέναµε να ζήσουµε, ήταν να βρεθούµε ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟΙ στο κτήριο που πραγµατοποιήθηκε η δηµοπρασία στις 24/01/12.

Όλοι οι αρµόδιοι όσοι εµφανίζονται να ενδιαφέρονται και να συµµετέχουν στην υλοποίηση, έστω και αυτού του βήµατος στην µεγάλη διαδροµή του νέου αεροδροµίου Πάρου, ήταν θλιβερά απόντες. Δεν έστειλαν ούτε έναν φίλο τους, ούτε έναν υπάλληλο τους για να παρακολουθήσει µία σηµαντική διαδικασία από την οποία θα µπορούσαν να µάθουν πολλά για το καλό της υπόθεσης έστω από εδώ και µπρος.

Φυσικά, αυτά που θα µπορούσαν να µάθουν είναι πολλά περισσότερα από εκείνα που κατορθώσαµε να µάθουµε εµείς για να τα διαβάσουν οι σήµερα αναγνώστες µας σε Πάρο και Αντίπαρο. Διότι είναι άλλο να είσαι δηµοσιογράφος τοπικής εφηµερίδας, σε µία σηµαντική δηµόσια υπηρεσία ανάµεσα σε εκπροσώπους µεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας, και είναι άλλο να εκπροσωπείς έναν υπουργό (π.χ Γ. Ραγκούση) ή έναν δήµαρχο (π.χ Χρ. Βλαχογιάννη) οι οποίοι ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ. Ίσως η απουσία τους να οφείλεται σε πολιτικές τύψεις, γιατί έκαναν πολύ λιγότερα από αυτά που µπορούσαν να κάνουν για την υπόθεση του αεροδροµίου, ο ένας από την θέση του κορυφαίου και αργότερα καθύλιν αρµόδιου υπουργού και ο άλλος από την θέση του καθύλιν αρµόδιου δηµάρχου: να έχουν ετοιµάσει έγκαιρα τις µελέτες για ολόκληρο το έργο και τις προτάσεις για την ένταξη του στο ΕΣΠΑ (δηλαδή, να χρηµατοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά Χρήµατα).
Οι εταιρείες που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς τέτοιου είδους γνωρίζουν ότι τόσο η κυβέρνηση Παπανδρέου, όσο και η κυβέρνηση Παπαδήµου (µε τους υπουργούς τους) περικόπτουν χρήµατα που προορίζονται για δηµόσια έργα και δουλείες, προκειµένου να δείξουν στους δανειστές µας ότι κάνουν οικονοµίες. Έτσι, γνωρίζουν ότι τέτοια έργα θα καρκινοβατούν αργόσυρτα µέχρι να αποκτήσει οικονοµική σταθερότητα η Ελλάδα. Άρα, µόνο οι µεγάλες εταιρείες που έχουν αποθεµατικά κεφάλαια, µπορούν να διεκδικούν δηµοπρασίες και µπορούν να περιµένουν τις πληρωµές.

Τώρα, αυτές οι µεγάλες εταιρείες (που έχουν κάνει τεράστιες περικοπές προσωπικού και εξόδων, αφού και οι ίδιες πλήττονται από την κρίση, ενώ έχουν διακοπεί και οι πληρωµές τους από το κράτος για δηµόσια έργα που έχουν τελειώσει), τίθεται το ερώτηµα γιατί συνεχίζουν να συµµετέχουν σε τέτοιους διαγωνισµούς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από το ρεπορτάζ µάθαµε και εµείς. Λοιπόν, ακριβώς επειδή οι εταιρείες είναι µεγάλες, είναι υποχρεωµένες να «µαζεύουν» δηµόσια έργα, παρά του ότι γνωρίζουν ότι είναι καταδικασµένα να µην προοδεύουν αυτή την περίοδο. Αυτό συµβαίνει για δύο – τρεις λόγους: α) Μία κατασκευαστική εταιρεία χωρίς να έχει έργα στο χαρτοφυλάκιο της (ακόµα και αν δεν προοδεύουν) δεν έχει καµία αξία πώλησης, δεν έχει καµία αξία για τις τράπεζες προκειµένου να χρηµατοδοτούν την κίνηση της. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό στον µαστιζόµενο από την κρίση κατασκευαστικό τοµέα, σε µία εποχή που αναµένονται ανακατατάξεις, αγοραπωλησίες.
β) Οι κατασκευάστριες εταιρείες αναµένουν ότι κάποια στιγµή είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ιδιωτικοί φορείς µε εντολή της «τρόικας», θα δώσουν διέξοδο µε χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής, έστω και αν αυτά «περάσουν» στην εκµετάλλευση από ιδιώτες, ώστε να µπορέσουν να αποπληρωθούν. Οι διαγωνι
σµοί όµως που έχουν γίνει δεν θα πάψουν να ισχύουν και συνεπώς οι εργολαβικές εταιρείες τότε θα ωφεληθούν.
γ) Η χειρότερη περίπτωση είναι η χρηµατοροή για τέτοια έργα να λειτουργεί µε πολύ αργούς ρυθµούς. Δηλαδή, το έργο να προχωρά, αλλά να αποπληρώνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς, µε ό,τι λεφτά περισσεύουν κάθε χρόνο από το κράτος. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών µε τις οποίες µιλήσαµε µας είπαν: «Έστω και λίγα λεφτά, είναι καλύτερο από το τίποτα. Εµείς άλλωστε, θα προχωράµε καµµατάκι – κοµµατάκι το έργο και θα στέλνουµε για κάθε τµήµα, τιµολόγιο για πληρωµή. Αν πληρώνεται από το δηµόσιο το τιµολόγιο, θα προχωράµε. Αν δεν πληρώνεται, θα σταµατάµε, µέχρι να αποπληρωθεί. Όσα χρόνια και αν κρατήσει αυτή η διαδικασία». 

 

Ο πιθανότερος εργολάβος

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις, το έργο θα κατοχυρωθεί στην «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ». Πρόκειται για «Εταιρεία Κατασκευών, Εγκαταστάσεων και Διαχείρισης Απορριµµάτων» όπως αυτοσυστήνεται η ίδια. «Διαθέτει κατασκευαστικό πτυχίο 5ης τάξης και µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση στον τοµέα των Περιβαλλοντικών – Ενεργειακών έργων. Έχει κατασκευάσει σηµαντικό αριθµό έργων βιολογικού καθαρισµού, επεξεργασίας νερού, υδραυλικά και επεξεργασίας απορριµµάτων. Η εταιρεία διαθέτει τµήµα έρευνας και ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχµής» αναφέρει σε κείµενα αυτοπαρουσίασης της. Είναι θυγατρική εταιρεία του οµίλου «ΙΝΤΕΡΚΑΤ» της οποίας πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου είναι ο Σωκράτης Π. Κόκκαλης («ΙΝΤΡΑΚΟΜ»), ενώ διευθύνων σύµβουλος είναι ο Π. Σουρέτης. Διευθυντής του τοµέα έργων υποδοµής είναι ο Δ. Παππάς και Δ/ντης κατασκευών ο Λ. Νικολόπουλος. Η «ΙΝΤΕΡΚΑΤ» και όχι η «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ», έχει στο ιστορικό της την ανάληψη και κατασκευή ενός µόνο έργου που σχετίζεται µε αεροδρόµια. Συγκεκριµένα, είχε αναλάβει την κατασκευή της επέκτασης υπάρχοντος κτηρίου αεροσταθµού, δηλαδή ενός ορόφου µε υπόγειο στον κρατικό αερολιµένα Καρπάθου συνολικής επιφάνειας 12.500 τ.µ.


Το υπουργείο

Στις 24/1 το µεσηµέρι ο επίσηµος ιστότοπος της εφηµερίδας µας  http://parosantiparos.wordpress.com και ο συνδεόµενος ιστότοπος http://fileleutheros. pblogs.gr µετέδωσαν τις βασικές πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης του διαγωνισµού σε αποκλειστικότητα.    Στις 26/1 του Υπουργείο Υποδοµών δηµοσιοποίησε µία τυπική ενηµέρωση για την έκβαση του διαγωνισµού, στην οποία όµως µας δίνονται οι πληροφορίες για το τι περιλαµβάνει το «µισό – έργο» που δηµοπρατείται: «Στις 24.01.2012 έγινε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών στα πλαίσια του διαγωνισµού του έργου: «Νέο πεδίο ελιγµών Κρατικού Αερολιµένα Πάρου» προϋπολογισµού  23.250.000 € και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης µε έκπτωση 37,52%. Η υπογραφή της σύµβασης θα λάβει χώρα µετά από τις εκ του νόµου προβλεπόµενες διαδικασίες και τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το τεχνικό αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει:

Κατασκευή νέου διαδρόµου µήκος 1.400 µ.  και πλάτους 45 µ.
Κατασκευή δύο (2) συνδετήριων τροχοδρόµων
Δάπεδο στάθµευσης 200 Χ 130 µ.
Κατασκευή περιµετρικής και υπηρεσιακής οδού 4.130 µ. και 790 µ αντίστοιχα
Τεχνικά έργα αποστράγγισης
Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες εγκατάστασης φωτοσήµανσης.


Έµ
πειροι άνθρωποι…

…µηχανικοί, εκπρόσωποι εξειδικευµένων εταιρειών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό, πιλότοι, παλαιοί και νεότεροι υπάλληλοι της ΥΠΑ, δικηγόροι που ασχολούνται µε το δηµόσιο και γενικά όλοι όσοι συναντήσαµε σε αυτές τις τελευταίες 20 ηµέρες του ρεπορτάζ, µας εξέφρασαν σχεδόν την ίδια άποψη: 1) η προώθηση τµήµατος του έργου σε δηµοπράτηση έγινε εµφανώς βιαστικά,

2) σε σχέση µε τον χρόνο τέλεσης της προδιαδικασίας, δηλαδή της απαλλοτρίωσης των οικοπέδων, η ωρίµανση των µελετών και των υπόλοιπων εργασιών παρουσίασε τραγική και ίσως µοιραία καθυστέρηση µε αποτέλεσµα να προωθηθεί στην δηµοπρασία µισό και ελλειµµατικό το έργο, 3) στην εποχή που είναι ανοικτά τα προγράµµατα και ανεκµετάλλευτα τα σίγουρα χρήµατα του ΕΣΠΑ τα οποία δίδονται από την Ευρώπη στην Ελλάδα, επειδή όλα έγιναν όπως – όπως το τελευταίο διάστηµα, το έργο κατέληξε να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων της χώρας. Σε µία εποχή που η εθνική οικονοµία πλησιάζει καθηµερινά την πτώχευση. Δυστυχώς, κάναµε τα εύκολα, δύσκολα, ενώ έχουµε πληρώσει ήδη ένα τεράστιο κόστος. Τώρα, θα απαιτηθούν τεράστιες προσπάθειες και για άγνωστη χρονική περίοδο, για να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις της Δηµοτικής Αρχής Χρ. Βλαχογιάννη και του υπουργού Γιάννη Ραγκούση.