Σε γενική συνέλευση ο ΝΟΠ

Ο ΝΟΠ θα πραγματοποιήσει  Γενική Συνέλευση  τωνμελών του, που θα γίνει την  Κυριακή 19/02/12 ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις του ομίλου περιοχή Λιβάδια. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ θαεπαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 26/02/12 ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο. Βασικό θέμα της συνέλευσης είναι Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2011.