Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 06/2/2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά)  στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας στηθαίων ασφαλείας, προϋπολογισμού 69.531,40 €.
 2. Έγκριση για την οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου στην CRPM για τα έτη 2011 και 2012.
 3. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης & υάλινων σφαιριδίων.
 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και πρακτικών  κλήρωσης μελών επιτροπών για το Διαγωνισμό «Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 5. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.
 6. Προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση στέγασης της Δνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και των Γραφείων των Παρατάξεων που εκπροσωπούνται          στο  Περιφερειακό Συμβούλιο.
 7. Τροποποίηση μελέτης του έργου : «Επαρχιακή Οδός Καμπί – Χαβουνά – Κάτω Μεριά νήσου Κέας».
 8. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 9. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή Λιμενικού Έργου Πολλωνίων ν.Μήλου» Προϋπολογισμού 4.250.000,00€.
 10. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο «Λιμενικά έργα Ψάθης Κιμώλου» Προϋπολογισμού 2.460.000,00€.
 11. Έγκριση όρων δημοπράτησης του Υποέργου : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Πολιτών και συγκρότηση επιτροπής των Υποέργων της πράξης με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Χάλκης».
 12. Καταβολή των δημοσιεύσεων που αφορούν προμήθειες και έργα από εθνικούς και τοπικούς πόρους.
 13. Έγκριση μελέτης δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής του έργου : «Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες στη νήσο Καλύμνου». Προϋπολογισμού 300.000,00€.
 14. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Βελτίωση του νότιου περιφερειακού δρόμου νήσου Σερίφου» αναδόχου ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ.
 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς νήσου Θήρας» αναδόχου εταιρεία ‘ΘΕΣΤΩΡ ΑΤΕ’.
 17. Έγκριση μελέτης δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής του έργου : «Κατασκευή πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου Ν. Χάλκης» Προϋπολογισμού 385.000,00€.
 18. Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης του έργου : « Αποκατάσταση στηθαίου και προβόλου δώματος κτιρίων πρώην ΥΕΒ » Προϋπολογισμού 30.000,00€.
  19. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου « 4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)».
  20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση – Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Σύρου (χρήση 2010)» .
  21. Έγκριση διαφόρων δαπανών.
  22. Έγκριση Δράσεων Πολιτισμού – Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  23. Εγκρίσεις μετακίνησης κ. Περιφερειάρχη, κ.κ.Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών  Συμβούλων.