Ένας χρόνος «Οικολογικός Άνεμος» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | Απολογισμός δράσης

Ανακοίνωση δημοσιοποίησε σήμερα 3/2 ο συνδυασμός της μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου «Οικολογικός Άνεμος» (Στηρίσεται από το κόμμα «Οικολόγοι Πράσινοι») προκειμένου οι πολίτες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου να ενημερωθούν για τον απολογισμό πολιτικής δράσης ενός έτους (2011) κατά το οποίο ο συνδυασμός λειτουργεί για τα θέματα της Περιφέρειας μας.
Ακολουθεί το μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου:

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους παρουσίας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, και όχι απλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ενάμιση χρόνο από τη δημιουργίας μας, αισθανόμαστε την υποχρέωση να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της δράσης μας αλλά ταυτόχρονα να ζητήσουμε από τους πολίτες να μας επισημάνουν τα ζητήματα που τους απασχολούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Είναι αλήθεια η πρώτη φορά που περιφερειακά σχήματα από το χώρο της Οικολογίας συμμετέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νότιο Αιγαίο και φυσικά ήταν για πολλά από τα μέλη του Οικολογικού Ανέμου μια πρωτόγνωρη διαδικασία τόσο πριν όσο και μετά την ανάδειξη μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά ο Νόμος 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γνωστότερος και ως  Πρόγραμμα Καλλικράτης έθετε νέα δεδομένα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα φιλόδοξα σχέδια του Καλλικράτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως του δεύτερου βαθμού που θα επιτελούσε ένα στρατηγικό και επιτελικό ρόλο,  δε βλέπουμε να υλοποιούνται.

Για μας η επιδίωξη είναι σαφής: Να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος αλλαγής και μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια και σε κάθε νησί του Ν. Αιγαίου. Υποστηρίζουμε μια διαφορετική πολιτική, που θα βασίζεται σε πέντε σημαντικές μεταρρυθμίσεις:

1. Ανάδειξη  ενός πράσινου μέλλοντος για το Ν. Αιγαίο σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, προωθώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο Ν Αιγαίο που οδηγεί σε εσωτερική κοινωνική συνοχή και μείωση του χάσματος κοινωνικών υποδομών που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων νησιών.
2. Νέα προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων ως ένα αλληλεξαρτώμενο και συνεργαζόμενο δίκτυο οικοσυστημάτων, οικονομιών και κοινωνιών, που δεν μας απασχολούν μόνο το καλοκαίρι, ως τουριστικός προορισμός, αλλά δώδεκα μήνες το χρόνο.
3. Να αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα ως ευκαιρία και όχι ως μειονέκτημα.
4. Ουσιαστική αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και διάθεση επαρκών πόρων.
Προώθηση μιας συνεκτικής, ενιαίας πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, της παράκτιας ζώνης, των φυσικών περιοχών, του δομημένου περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου».

Η παράταξη κάνει γνωστή και την ηλεκτρονική της δ/νση για εκείνους τους πολίτες του Νότιου Αιγαίου που θα ήθελαν να ενημερωθούν για λεπτομέρειες των παρεμβάσεων του «Οικολογικού Άνεμου» στο Περιφερειακό Συμβούλιο: http://ecoanemos.wordpress.com