Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στις 3 Φεβρουαρίου 2012 | Tα θέματα που θα συζητηθούν

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Ιωάννη Κυδωνιέως στις Λεύκες Πάρου.
ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Ελευθερίας Ζώτου στις Λεύκες Πάρου.
ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά Pierre Christian Todorov και Letizia Sophie Charlotte Martinetti στις Λεύκες Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σε καταγγελία Χατζηκοκόλη Σοφίας στη Νάουσα Πάρου.
ΘΕΜΑ 5: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου, «περιπτέρου» στη Νάουσα.
ΘΕΜΑ 6: Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα «Αποστόλης Ζουμής και Σια Ο.Ε.» σε συνδυασμό με θέμα καταπάτησης κοινόχρηστου χώρου στη Νάουσα.
ΘΕΜΑ 7: Αίτημα τροποποίησης σχεδίου πόλεως Νάουσας, της Μερσίνας Νίκα.
ΘΕΜΑ 8: Αίτημα τροποποίησης σχεδίου πόλεως Νάουσας, του Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη.
ΘΕΜΑ 9: Αίτημα τροποποίησης σχεδίου πόλεως Νάουσας, της Μαργαρίτας Πατέλη.
ΘΕΜΑ 10: Συζήτηση επί προτάσεων ειδικών συμβούλων σχετικά με ακίνητο Δ. Πάρου στην παραλιακή, λιμένα Πάρου, και λήψη απόφασης για την αξιοποίησή του».

Νωρίτερα, στις 18:00 θα γίνει θεματική συνεδρίαση για την συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2012.