Ραγδαία αύξηση στα εισοδήµατα του δημάρχου Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη 360% το 2008 | Πολλά λεφτά διαφορά

 

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 21 Ιανουαρίου 2012

Από τότε που συνεργάστηκε πολιτικά µε τον Γ. Ραγκούση
Σταθεροποιήθηκε αυτή η αύξηση στο 240% το 2010

Οι ηµέρες των Χριστουγέννων µας έδωσαν την ευκαιρία να ξαναδούµε µε µεγαλύτερη προσοχή στοιχεία που εξαιτίας της καθηµερινότητας δεν είχαµε παρατηρήσει το προηγούµενο διάστηµα. Έτσι, ανοίξαµε την ιστοσελίδα του Δήµου στη θέση: http://www.paros.gr/default.asp?catid=10490 όπου βρίσκεται αναρτηµένη η συγκεντρωτική δήλωση εισοδήµατος του δηµάρχου Πάρου από το 2007 που ανέλαβε καθήκοντα στη συγκεκριµένη θέση, µέχρι και το 2010.

Αξιόλογες παρατηρήσεις

Παρατηρήσαµε ότι το 2007, πριν ο κ. Βλαχογιάννης αναλάβει τα καθήκοντα του δηµάρχου…


…µε εσωτερική (κατά τον κώδικα) διαδικασία εξαιτίας της αναχώρησης του έως τότε δηµάρχου κ. Γ. Ραγκούση, δήλωνε εισόδηµα 35.032,62 ευρώ.

Σε αυτά τα εισοδήµατα περιλαµβάνονταν ο µισθός του δασκάλου και ο µισθός της θέσης του προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου Πάρου που ελάµβανε επιπρόσθετα ήδη, τότε, ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης. Θυµίζουµε, ότι την θέση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου την είχε πάρει ο κ. Βλαχογιάννης κατόπιν προσωπικής εισήγησης του τότε δηµάρχου Γ. Ραγκούση προς τους δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού τους.

Με λίγα λόγια, από την κανονική του δουλειά, του δασκάλου, ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης θα µπορούσε να λαµβάνει από 18 έως 23.000 ευρώ το χρόνο µε προϋπηρεσία 20 ετών περίπου. Με τα πρόσθετα του προέδρου έφτασε τα 35.000 όπως είπαµε.

«Άνοιξαν οι ουρανοί»

Όµως το 2008 ο κ. Βλαχογιάννης, αφού ανέλαβε καθήκοντα δηµάρχου, δήλωσε εισόδηµα κάθε είδους 77.209,79 ευρώ!!! Αν αυτό το διαιρέσουµε σε µήνες έτους µας δίνει ένα αποτέλεσµα 6.434 ευρώ το µήνα.
Το 2009 ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης δηλώνει 54.158 ευρώ, και το 2010 δηλώνει 50.597.

Κανένας δάσκαλος της δηµόσιας εκπαίδευσης δεν έχει φανταστεί ποτέ, όσο σπουδάζει 4 χρόνια στις ηµέρες µας και ενδεχοµένως, ενώ έχει κάνει και µεταπτυχιακές σπουδές, ότι θα λάβει ουδέποτε στην ζωή του κατά τη θητεία του στη δηµόσια εκπαίδευση τέτοια ποσά. Βεβαίως, ο Χρ. Βλαχογιάννης από τότε που λαµβάνει αυτά τα ποσά προσφέρει στην πολιτική ζωή της Πάρου. Γι’ αυτό και του είµαστε ευγνώµονες, ενώ ίσως πρέπει να του δώσουµε και κάτι παραπάνω.

Εχουµε την διαίσθηση ότι, όταν οραµατιζόταν το οικονοµικό του µέλλον, και πριν γνωρίσει τον Γ. Ραγκούση που τού έδωσε (πολιτικά) τις ευκαιρίες, τις θέσεις του Προέδρου Δηµοτικού Συµβουλίου και του Δηµάρχου Πάρου, µάλλον υπολόγιζε στα περίπου 20.000 ευρώ τον χρόνο από το µισθό του δασκάλου και αυτά, µετά από 20 χρόνια εργασίας και πριν τις περικοπές της κυβέρνησης του µνηµονίου. Μάλλον δεν φανταζόταν ούτε στα καλύτερα όνειρα του τα 77.209 ή τα 54.000 ή τα 50.000. Το Κράτος, εξαιτίας της κρίσης, απαγόρευσε την λήψη του διπλού µισθού (δηλαδή, του δηµάρχου και της κύριας εργασίας), καθώς επέβαλε και µειώσεις σε πρόσθετα και στον µισθό των δηµάρχων. Αυτό εξηγεί ίσως την µείωση των δηλωθέντων εισοδηµάτων του κ. Χρ. Βλαχογιάννη για τις χρονιές 2009 και 2010. Πάντως, και µετά τις µειώσεις στο µισθό του, µία διαίρεση των εισοδηµάτων ανά µήνα αφήνει το ποσό των 4.216 (µε βάση τα εισοδήµατα για το 2010) που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο.


Μια χαρά!

Η τύχη του κ. Χρ. Βλαχογιάννη ως προς την ραγδαία αύξηση των εισοδηµάτων του τα τελευταία 4 χρόνια, τον βοήθησε προφανώς να διαθέτει σηµαντικές καταθέσεις σε τράπεζες ως αποκλειστικός κάτοχος και συνδικαιούχος γύρω στα 160 χιλιάδες ευρώ, ενώ διαθέτει και ένα χαρτοφυλάκιο σε µετοχές που το 2011 (υπό συνθήκες κατάρρευσης του χρηµατιστηρίου) εκτιµάτο περίπου στα 21.000 ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα συµπεράσµατα:

για τις σχέσεις Χρ. Βλαχογιάννη µε τον υπουργό Γ. Ραγκούση,
για τις σχέσεις Χρ. Βλαχογιάννη µε την εξουσία,
για την πολιτική αντίληψη «αποσίωπηση»του Χρ. Βλαχογιάννη ως δηµάρχου, σε σχέση µε αιτήµατα πολιτών της Πάρου για την Παιδεία, για την Υγεία, για τα Χαράτσια που επέβαλε η κυβέρνηση Παπανδρέου, την οποία στήριξε ο δήµαρχος του νησιού µας, την αφήνουµε ελεύθερα στην κρίση του κάθε πολίτη της Πάρου.