ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου κατά ΠΔ για την εκτός σχεδίου δόμηση

 Ο Δήμαρχος κ. Γ. Λεβεντάκης

Από τον Δήμο Αντιπάρου γνωστοποιήθηκε με δελτίο τύπου σήμερα 27/1 ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση με την οποία τάσσεται κατά της αλλαγής των κανόνων δόμησης στα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου, έτσι όπως σχεδιάζει την μεταβολή τους το αρμόδιο υπουργείο περιβάλλοντος.
Με σχετική εισήγηση του δημάρχου Γ. Λεβεντάκη αποφασίστηκε ο Δήμος να συνταχθεί με όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς της αυτοδιοίκησης αλλά και άλλους φορείς που αντιδρούν στο προωθούμενο προεδρικό διάταγμα και να υποβληθεί αίτημα για καθολική απόσυρση των επιχειρούμενων αλλαγών από την Κυβέρνηση Παπαδήμου στον συγκεκριμένο τομέα.
Ακολουθεί το σχετικό ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με την υπ΄αριθμό 01/24-01-2012 απόφαση του ζητά την καθολική απόσυρση του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και περιεχόμενο Χρήσεων Γης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ανωτέρω απόφαση απεστάλη στους: 1) Πρόεδρο Δημοκρατίας 2) κ. Πρωθυπουργό 3) Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 4) κ.Υπουργό Εσωτερικών 5) Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από τους οποίους ζητήθηκε η συμβολή τους στην κατεύθυνση  της απόσυρσης του υπόψη σχεδίου προεδρικού διατάγματος»