Οι θέσεις του Συνασπισμού για το σχέδιο ΠΔ για αλλαγή των κανόνων στην εκτός σχεδίου δόμηση


Ανακοίνωση δημοσιοποίησαν σήμερα 26/1 τα Τμήματα Οικολογίας – Περιβάλλοντος και Αυτοδιοίκησης του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ σχετικά με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». Για το θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νησιά τα νησιά μας, ο ΣΥΝ κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις του στο κείμενο που ακολουθεί:

«Ο Συνασπισμός εκφράζει εξ αρχής την διαφωνία του με τη διαδικασία του ΠΔ, ζητά την απόσυρση του σχεδίου και τον καθορισμό των κατηγοριών και του περιεχομένου των χρήσεων γης με την νομοθετική διαδικασία, ώστε η όλη συζήτηση να μην γίνεται με διαδικασίες fast track ερήμην της κοινωνίας.
• Η όλη πολιτική καθορισμού των κατηγοριών και περιεχομένου χρήσεων γης με τον τρόπο που γίνεται και με τις μεταβατικές διατάξεις του σχεδίου ΠΔ, ουσιαστικά αχρηστεύει τις διαδικασίες ΣΧΟΟΑΠ σε πολλούς Δήμους και προκαταλαμβάνει τον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Για μια ακόμα φορά η συμμετοχή και οι δημοκρατικές διαδικασίες καταπατούνται. Όσο αφορά την περιφέρεια Αττικής είναι σαφές ότι προκαταλαμβάνει το Ρυθμιστικό Σχέδιο, που βρίσκεται στην διαδικασία διαβούλευσης.
• Η βασική ιδέα, που διαπερνά όλο το σχέδιο ΠΔ είναι η διάχυση πολλαπλών μεγάλων αστικών χρήσεων (πχ εμπορικά κέντρα, υπηρεσίες περίθαλψης ) παντού, σε όλο τον χώρο. Ακόμα και στο περιαστικό πράσινο τοποθετεί μεγάλες αστικές χρήσεις.
• Φορτώνει την κατηγορία «Γενική Κατοικία» με πάρα πολλές χρήσεις, με δυνατότητα υπέρβαση της δόμησης για αυτές τις χρήσεις και με τα κέντρα λειτουργίας της πόλης και τα τοπικά κέντρα συνοικίας – γειτονιάς αυξάνει την δόμηση για μεγάλες αστικές χρήσεις ανά γήπεδο ακόμα περισσότερο.
• Την κατηγορία «δεύτερη κατοικία» την μετατρέπει σε «περιοχές τουρισμού – αναψυχής – παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας και προσθέτει μεγάλες αστικές χρήσεις. Με τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που τοποθετούνται σε αυτή την κατηγορία, ουσιαστικά καταργεί τους πολεοδομικούς κανονισμούς και αυξάνει δραματικά την δόμηση.
• Για να παρακάμψει τους αγώνες των κατοίκων της Αθήνας και τις αποφάσεις του ΣτΕ, με φωτογραφική διάταξη, επιτρέπει κάτω από τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, με την ευχή να διατηρηθεί πάνω στο μπετόν το υψηλό πράσινο(;).
• Στους υφιστάμενους προ του 1923 μικρούς οικισμούς προσθέτει βαριές αστικές χρήσεις και μάλιστα με την δυνατότητα υπέρβασης της προβλεπόμενης δόμησης διαλύοντας το διαμορφωμένο ανθρωπογενές (στις περισσότερες περιπτώσεις παραδοσιακό) περιβάλλον και μάλιστα με τις ζώνες αστικής εκτόνωσης εκτός ορίων και με τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, που προβλέπονται σε αυτές, μετατρέπει τους οικισμούς σε κέντρα ευρύτερων αστικών χρήσεων.
• Το παρόν σχέδιο ΠΔ ουσιαστικά φορτώνει τον χώρο με μεγάλες αστικές χρήσεις και με δόμηση, όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε ζώνες έκτος των ορίων πολεοδομικών σχεδιασμών και ενώ απαγορεύει την δόμηση κατοικίας σε μικρές ιδιοκτησίες ευνοεί την συγκέντρωση γης υπέρ του μεγάλου κατασκευαστικού κεφαλαίου και real estate. Επίσης γίνεται ανακατανομή και συγκέντρωση κεφαλαίου από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Ο Συνασπισμός είναι υπέρ της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης και όχι μόνο της κατοικίας και την εκτόνωση των οικιστικών και άλλων πιέσεων αστικής δόμησης και δραστηριοτήτων με την κατά περίπτωση τοπικών συνολικών σχεδιασμών, που θα εξασφαλίζουν την συμπαγή λειτουργία της πόλης και όχι την διάχυσή της στο φυσικό περιβάλλον.
• Οι χρήσεις γης είναι το εργαλείο, που βάζει κανόνες και περιορισμούς, για να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από την ανθρώπινη δραστηριότητα με στόχο την αειφορία. Με το παρόν σχέδιο ΠΔ η σχέση αυτή έχει αντιστραφεί. Η επιδίωξη του σχεδίου ΠΔ φαίνεται να είναι ο περιορισμός των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος υπέρ των δραστηριοτήτων των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων».

Τμήμα Οικολογίας – Περιβάλλοντος ΣΥΝ
Τμήμα Αυτοδιοίκησης ΣΥΝ