Ανακοίνωση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για κτηνοτρόφους

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε  ότι σύμφωνα με την αριθμ. 201899 / 2011  Απόφαση Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 2891/Β/2011) οι  αγελαδοτρόφοι που επιθυμούν να αποκτήσουν ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα μπορούν να υποβάλουν  αίτηση μέχρι 31.1.2012. στον ΕΓΟΔ είτε κατ’ευθείαν, είτε μέσω της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες…

…οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων (κ. Λυκοσκούφη τηλ. 2281098828 και 2281098833 για τις Κυκλάδες), στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών ενοτήτων (πρώην Επαρχείο Πάρου) της Περιφερείας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σημείο: http://www.minagric.gr/greek/2.8.6.html.