Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, τα θέματαΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ 2: Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 3: Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση μίσθωσης ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων.
ΘΕΜΑ 4: Απόφαση σε αίτημα Μιχαήλ Ρούσσου.
ΘΕΜΑ 5: Απόφαση για αγορά οικοπέδου προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ Παροικιάς.
ΘΕΜΑ 6: Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με μίσθωση ακινήτου.
ΘΕΜΑ 7: Θέση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.