Τους «τα έψαλαν» στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου


Τα κάλαντα, όπως τα είπαν παιδιά στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 16/1/12
(ΒΙΝΤΕΟ: Σ. ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ)
ΠΗΓΗ