Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου, τα θέματα


Δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης που αφορά στην ΣΟΧ 2/2011.
Θέμα 2ο: Αίτημα για έγκριση που αφορά στην Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση έξη ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού.
Θέμα 3ο:  Συζήτηση για θέματα που αφορούν στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας».
Θέμα 4ο: Συζήτηση για θέματα που αφορούν στη Σχολή Μουσικής του Δήμου Πάρου.
Θέμα 5ο: Συζήτηση για θέματα που αφορούν στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου.
Θέμα 6ο: Προγραμματισμός εκδηλώσεων.